Sjekk ESTA-status
ESTA nyheter, informasjon og hjelp.

ESTA for monegaskiske statsborgere

ESTA for monegaskiske statsborgere

Berettigelse til ESTA

Valid Monegaskiske statsborgere kan søke om ESTA.
Valid Monaco ble med i Visa Waiver-programmet i 1991
Valid Monaco er et aktivt medlem av Visa Waiver-programmet.

Andre krav til ESTA

ESTA gjelder for besøkpå mindre enn 90 dager.
➤ Reisende som ankommer land-, luft- eller sjøveien, må ha ESTA.
Gyldig elektronisk og maskinlesbart pass er påkrevd
ESTA er for turisme-, forretnings-, transitt-, medisinske eller transittformål
➤ Det kreves en separat ESTA-søknadfor hvert spedbarn, barn, ungdom eller voksen som reiser.


Monegaskiske statsborgere kan søke om ESTA-visumfritak (Electronic System for Travel Authorization) for å reise til USA. ESTA gjør det mulig for monegaskiske statsborgere å besøke USA for turisme, forretninger, transitt, medisinske formål og korte studieopphold uten visum i opptil 90 dager per besøk. Monaco ble tatt med i Visa Waiver-programmet i 1991. Imidlertid har sikkerhetstiltak for å håndtere terrortrusler gjort det nødvendig å forhåndsscreene reisende før ankomst til USA.

ESTA ble opprettet i 2009 for å effektivisere behandlingen av visumfritakssøkere og for å gi U.S. Customs and Border Protection og Department of Homeland Security (DHS) muligheten til å forhåndsscreene reisende mot en rekke databaser med flyforbud, kriminelle og terrorister. Siden 2009 har monegaskiske statsborgere vært pålagt å innhente en godkjent ESTA-søknad for å reise inn i USA. Hvis en monegaskisk statsborger får avslag eller ikke er kvalifisert for ESTA, eller ønsker å besøke USA i mer enn 90 dager eller for andre reiseformål enn de som er tillatt i henhold til ESTA, må den monegaskiske passinnehaveren søke om det relevante amerikanske visumet.

Monegaskiske statsborgere må søke om ESTA på nettet. ESTA er påkrevd før du går om bord på flyet eller skipet, eller kjører over grensen til USA, og bør søkes minst 72 timer før avreise. Et gyldig, elektronisk pass som ikke er utløpt, må brukes til ESTA-søknaden. Søkere kan lese de detaljerte ESTA-kravene og besøke ESTA FAQ for mer informasjon før de begynner på ESTA-søknaden.

En godkjent ESTA-søknad gir ikke en monegaskisk statsborger de samme rettighetene som en amerikansk visuminnehaver. En amerikansk visumsøker må fylle ut et mer omfattende søknadsskjema, kalt DS-160, og stille til intervju på et amerikansk konsulat eller en ambassade. Avhengig av visumtype kan det i tillegg hende at søkeren må utarbeide ytterligere dokumenter for å bevise at reiseplanene og -formålene er reelle før innreise til USA.

Råd om ESTA-søknader
  • Søknader bør sendes inn minst 72 timer før avreise til USA.
  • Avslåtte ESTA-søkere kan fortsatt søke om B2 turistvisum eller B1 forretningsvisum.
  • En godkjent ESTA kan når som helst trekkes tilbake og garanterer ikke innreise til USA.

Finn ut mer om ESTA

Fordeler med ESTA
  • Kan brukes til flere innreiser
  • Nettbasert eller mobilapplikasjon
  • To års gyldighet eller passets utløpsdato, avhengig av hva som inntreffer først.
  • Avgjørelser på ESTA-søknader blir vanligvis gitt umiddelbart

Søk om ESTA