Sjekk ESTA-status
ESTA nyheter, informasjon og hjelp.

Visa waiver-programmet

Hva er Visa Waiver-programmet?

Det er 41 land som deltar i Visa Waiver Program (VWP). Programmet gjør det mulig for borgere fra deltakerlandene å reise til, reise inn i og passere gjennom USA som ikke-immigranter for både forretnings- og fritidsformål. Besøkene er begrenset til 90 dager, og det er ikke nødvendig å skaffe et ekstra visum hvis man reiser under VWP. Personersom reiser under VWP, må fraskrive seg retten til å få saken vurdert eller anke når de sender inn ESTA-søknaden.

Når ble Visa Waiver-programmet opprettet?

Visa Waiver Program (VWP) ble opprettet av den amerikanske kongressen i 1986. Målet med programmet var å gjøre det mulig for et større antall korttidsreisende turister og forretningsreisende samt å redusere belastningen på det amerikanske utenriksdepartementets lokale ressurser ved behandling av turistvisumsøknader. I årenes løp har programmet utviklet seg til å omfatte flere medlemsland og flere reiserestriksjoner. På denne siden finner du informasjon om VWP-kriteriene for opptak av nye medlemsland, medlemshistorikk, utsiktene for fremtidig medlemskap samt en oversikt over ESTA, den elektroniske reisetillatelsen som gjør det mulig for et VWP-lands borgere å besøke USA uten visum.

Hva kvalifiserer et potensielt land til å bli med i Visa Waiver-programmet?

  • Land som kan betraktes som en suveren stat
  • Land med høy indeks for menneskelig utvikling (HDI)
  • Land som deler sikkerhetsdata med USA
  • Land som anses å ha høyinntektsøkonomier
  • Land med et lavt nivå av passvindel og land som sporer tapte eller stjålne pass.
  • Land med strenge krav til passsikkerhet ved bruk av biometriske elektroniske pass
  • Land med et lavt antall borgere som overskrider visumtiden og et lavt antall brudd på utlendingsloven
  • Land med lav avslagsprosent for ikke-innvandrervisum, nærmere bestemt under 3 % som spesifisert i paragraf 217 (c)(2)(A).
  • Land som har etablert troverdige organisasjoner for terrorbekjempelse, rettshåndhevelse, grensekontroll og andre sikkerhetsfokuserte organisasjoner som søker å begrense innenlandsk kriminalitet og terrorisme.

Land som for øyeblikket deltar i Visa Waiver-programmet

Land eller land Dato for opptak i VWP
Storbritannia, Japan 1988
Frankrike, Italia, Nederland, Sverige, Sveits, Vest-Tyskland (senere Tyskland i 1990) 1989
Andorra, Østerrike, Belgia, Danmark, Finland, Island, Liechtenstein, Luxembourg, Monaco, New Zealand, Norge, San Marino, Spania 1991
Brunei 1993
Irland 1995
Australia 1996
Slovenia 1997
Portugal, Singapore 1999
Tsjekkia, Estland, Ungarn, Latvia, Litauen, Malta, Slovakia, Sør-Korea 2008
Hellas 2010
Taiwan 2012
Chile 2014
Polen 2019
Kroatia 2021
Israel 2023

Land som er fjernet fra Visa Waiver-programmet

Land Dato innlemmet i VWP Dato fjernet fra VWP
Argentina 1996 2002
Uruguay 1999 2003

Land som vurderes for å bli med i Visa Waiver-programmet

Land
Argentina, Brasil, Bulgaria, Kypros, Romania, Tyrkia, Uruguay

Hva kvalifiserer en søker til å reise inn i USA under Visa Waiver-programmet?

Alle personer som er statsborgere eller har pass fra et av deltakerlandene, kan søke om innreise under VWP. Nedenfor finner du en liste over faktorer som avgjør om reisende er kvalifisert:

 • Du reiser inn i USA som ikke-immigrant, i maksimalt 90 dager, enten for forretnings- eller fritidsformål.
 • Du er i besittelse av et gyldig VWP-pass utstedt av et deltakerland.
 • Du utgjør ingen potensiell trussel mot velferden, helsen eller sikkerheten til USA eller noen av landets innbyggere.
 • Du er innehaver av en retur- eller returbillett til en destinasjon utenfor USA. Den reisende skal ha planer om å reise hjem, og reisen skal ikke ende på et sted i nærheten av USA eller naboøyene. Hvis den reisende er bosatt i et av disse områdene, er det imidlertid tillatt.
 • Du kan fremlegge personlig informasjon og bevis som identifiserer deg som VWP-berettiget reisende, for eksempel pass, fingeravtrykk og ansiktsbilder.
 • Du har oppfylt alle krav i forbindelse med tidligere innreise(r) under VWP.
 • Du fraskriver deg retten til å anke avgjørelsen på ESTA-søknaden din.
 • Det er den amerikanske toll- og grensepolitiet (CBP) som tar den endelige avgjørelsen på innreisestedet.

Hva må borgere fra VWP-land gjøre når de besøker USA?

Innbyggere i VWP-land trenger en godkjent ESTA (Electronic System for Travel Authorization) for å besøke USA for kortvarige turist-, forretnings-, transitt- eller medisinske formål. ESTA ble opprettet for å behandle søknader om reisetillatelse elektronisk på nettet for borgere fra VWP-land. Ved å sende inn en elektronisk søknad kan U.S. Department of Homeland Security (DHS) forhåndssjekke reisende mot terrorist- og flyforbudslister mens søknaden fortsatt er aktiv i systemet. Reisende må oppfylle alle nødvendige ESTA-krav for at søknaden skal bli godkjent.

Når bør jeg heller velge visum for å reise til USA?

 • Hvis du skal oppholde deg i USA i mer enn 90 dager og ikke oppfyller kravene for innreise til USA i henhold til VWP, i og med at besøket ikke er av kortvarig rekreasjons- eller forretningsformål.
 • Hvis flyselskapet du bruker for å reise til USA, ikke er tilknyttet VWP.
 • Hvis du er overbevist om at du ikke er kvalifisert til å reise inn i USA under VWP som en direkte følge av Immigration and Nationality Act § 212(a).

Finnes det ulemper ved å bruke VWP?

Ettersom du fraskriver deg retten til å klage og anke under VWP, må du være oppmerksom på følgende forhold:

 • Du har ikke rett til å anke en avgjørelse om innreise til USA hvis du blir nektet innreise. Det betyr at du kan reise til USA og likevel ikke få innreisetillatelse, men du har ingen rett til å bestride avslaget.
 • Du har heller ingen rett til å anke utvisningen fra USA hvis du bryter vilkårene for å reise i henhold til VWP. Dette gjelder ikke for personer som har reist inn i USA som asylsøkere.

Din status som ikke-immigrant kan ikke endres når du først har fått innreise til USA under Visa Waiver-programmet.

Hva gjør jeg hvis CBP-betjenten ikke gir meg innreise til USA under VWP?

Hvis du blir nektet innreise til USA av en CBP-tjenestemann, må du returnere til hjemlandet ditt eller et tredjeland hvis du har en returbillett til destinasjonen.

Er ESTA det samme som et elektronisk visum?

Nei, de er forskjellige, ettersom visumkravene for B1- og B2-visum krever et intervju ved en amerikansk ambassade eller et konsulat i søkerens statsborgerskaps- eller bostedsland. ESTA krever ikke like mye informasjon før reisen, mens visumsøknaden krever mer personlig informasjon, reisehistorikk, bakgrunns- og sikkerhetsspørsmål samt informasjon om søkerens reiseplaner. Deltakere i Visa Waiver-programmet må ikke svare på disse spørsmålene når de søker om reisetillatelse.

Viktig å tenke på når det gjelder ESTA

 • ESTA er ikke et visum, men en visumfritakstillatelse.
 • ESTA er påkrevd ved innreise med land, fly eller cruiseskip.
 • En godkjent ESTA er ingen garanti for innreise, ettersom det foretas kontinuerlige kontroller av søkerens admissibility etter at ESTA er innvilget.
 • Bare passinnehavere fra kvalifiserte land kan søke.
 • ESTA kan brukes til turisme, forretninger, transitt, medisinske og andre formål i en periode på 90 dager. ESTA gjør det mulig for reisende å drive forretninger og turisme uten å søke om visum. ESTA er gyldig for innreise i alle USAs 50 delstater samt amerikanske territorier som Puerto Rico og Jomfruøyene i Karibia.
 • Reisende som ønsker å søke om ESTA, bør søke på nettet 72 timer før avreise til USA. Reisende må ha ESTA før de setter seg i bilen, flyet eller båten til USA.
 • Etter godkjenning er ESTA gyldig i to år eller til passets utløpsdato, avhengig av hvilken dato som kommer først.
 • Søkere som får avslag på ESTA, kan likevel være berettiget til å søke om B2 turistvisum eller B1 forretningsvisum for å besøke USA.
 • Barn og spedbarn må søke om ESTA og må få sine ESTA-søknader godkjent for å kunne reise til USA.
 • Personer som har reist til Iran, Irak, Libya, Nord-Korea, Somalia, Sudan, Syria eller Jemen den 1. mars 2011 eller senere, eller personer som har eller har hatt dobbelt statsborgerskap i Iran, Irak, Nord-Korea, Sudan eller Syria, er kanskje ikke lenger kvalifisert for ESTA og bør vurdere å søke om visum for å besøke USA hvis ESTA avslås.

Du finner mer informasjon om kravene til ESTA-søkere på følgende side: Krav til ESTA

Referanser

[1] "Visa Waiver Program". Det amerikanske utenriksdepartementet. Hentet 2017-05-16. https://travel.state.gov/content/visas/en/visit/visa-waiver-program.html

[2] "TRAVEL ADVISORY; Accord Allows Trips to Japan Without a Visa". The New York Times. 30. oktober 1988. Hentet 2017-05-16. https://www.nytimes.com/1988/10/30/travel/travel-advisory-accord-allows-trips-to-japan-without-a-visa.html

[3] "United States General Accounting Office: Implications of Eliminating the Visa Waiver Program" (PDF). Hentet 2017-05-16. http://www.gao.gov/new.items/d0338.pdf

[4] "Visa Waiver Program". Americanlaw.com. Hentet 2017-05-16. http://www.americanlaw.com/vwpp.html