Sjekk ESTA-status
ESTA nyheter, informasjon og hjelp.

Hva er ESTA - Elektronisk reisetillatelse til USA

Hva er Visa Waiver Program?

Visa Waiver Program er et program gjennom  myndighetene i USA som gjør det mulig for borgere av de 36 Visa Waiver-landene å komme inn i USA for turisme eller forretningsformål i inntil 90 dager uten å behøve visum. Fordelen med innreise til USA under Visa Waiver-programmet er at du kan reise til USA på kort varsel uten å skaffe visum på forhånd.

Hva er ESTA?

ESTA står for Electronic System for Travel Authorization.  ESTA er et nettbasert søknadssystem utviklet av myndighetene i USA for forhåndsgodkjenning av reisende før de tillates å reise med fly eller båt til USA. Fra 12. januar 2009 må alle personer godkjennes gjennom ESTA Travel Authorization for å tillates innreise inn i USA.

Hvem Må Søke på ESTA?

Alle reisende inn i USA (med fly eller via sjøveien) er pålagt under Visa Waiver-programmet å ha gyldig ESTA reisetillatelse. Formålet med ESTA er å hjelpe US Department of Homeland Security å forhåndsgodkjenne alle Visa Waiver-reisende før de forlater sine respektive land. Reisende som skal til USA anbefales å søke om reisetillatelse minst 72 timer før avreise.

Betingelsene for ESTA er:

  • ESTA er gyldig i 24 måneder fra datoen for godkjenning (eller til passet ditt utløper - hvis passet utløper innen de neste 24 måneder);
  • ESTA er et visum med mulighet for flere innreiser der hvert opphold ikke kan overstige 90 dager. 
  • ESTA's 90-dagers maksgrense starter ikke telles før du ankommer i USA;
  • Innehaveren av en ESTA har rett til å foreta turisme og visse forretningsaktiviteter som å utforske jobbmuligheter, ta kontakt med forretningsforbindelser, reise i forbindelse med vitenskapelige, pedagogiske, faglige eller firma-konvensjoner eller konferanser; og
  • Innehaveren av en ESTA er ikke tillatt å engasjere seg i noe arbeid, studier eller opplæring.

Vær oppmerksom på at du ikke vil få tillatelse til å reise inn i USA på en ESTA hvis du har blitt dømt for visse kriminelle handlinger. Sjek med ditt lokale amerikanske konsulat før du søker ESTA-visum. 

Garanterer en reisetillatelse innreise til USA? 

Hvis elektronisk reisetillatelse godkjennes, bekrefter denne godkjenningen at du er kvalifisert til å reise til USA under Visa Waiver Program, men garanterer ikke at du får innreise til USA. Ved ankomst til USA vil du bli inspisert av grensekontrollen der du ankommer, som kan bestemme at du ikke er godkjent for innreise under Visa Waiver-Programmet eller av andre årsaker, etter amerikansk lov.

Er reisetillatelse det samme som et visum?

Nei, et godkjent reisetillatelse er ikke et visum. Det oppfyller ikke de juridiske eller forskriftsmessige krav for å tjenestegjøre i stedet for en amerikansk visum når visum er nødvendig i henhold til amerikansk lov. Personer som har gyldig visum vil fortsatt være i stand til å reise til USA med samme formål som dem som ble lagt til grunn da visumet ble utstedt. Personer som reiser med gyldige visum trenger ikke å søke om reisetillatelse.

Hvor lenge er reisetillatelsen gyldig?

Med mindre den blir opphevet vil reisetillatelsen gjelde i to år fra dato for godkjenning, eller til passet utløper, avhengig av hva som inntreffer først.

Må statsborgere fra land som deltar i Visa Waiver Program måtte skaffe reisetillatelse hvis de bare er på gjennomreise i USA på vei til et annet land?

Kvalifiserte statsborgere eller borgere av land som deltar i Visa Waiver Program må enten ha reisetillatelse eller transittvisum for USA. Hvis en reisende kun har som formål å reise gjennom USA på vei til et annet land, må den eller de reisende skrive "In Transit" når det søkes på ESTA, og hans eller hennes endelige destinasjon skrives inn i adressefeltet Adresse For Oppholdet i USA.

Hvem kan søke opptak under Visa Waiver Program?

Du kan søke på opptak i Visa Waiver-programmet (Visa Waiver Program) hvis du;

- Har tenkt å reise inn i USA i 90 dager eller mindre i forbindelse med forretninger, ferie eller gjennomreise.
- Har et gyldig pass lovlig utstedt til deg av et Visa Waiver Program-kvalifiserende land
- Har tillatelse til å reise gjennom Electronic System for Travel Authorization
- Ankommer med et godkjent ankomstmiddel under Visa Wiver Program.
- Har returbillett eller billett for videre reise
- Reisen kan ikke ende i sammenhengende territorium eller tilstøtende øyer med mindre den reisende er bosatt i en av disse områdene
- Er statsborger fra en av Visa Waiver Program-landene

Hva bør den reisende foreta seg om ESTA-søknaden ikke godkjennes?

Hvis en ESTA-søknad blir avslått, og den reisende ønsker å fortsette turen, vil den reisende pålegges å søke om turistvisum ved en amerikansk ambassade eller konsulat.