Sjekk ESTA-status
ESTA nyheter, informasjon og hjelp.

Hva er ESTA - Elektronisk reisetillatelse til USA

What is the ESTA visa waiver?

Søk i FAQ

Program for visumfritak


Hva er Visa Waiver Program (VWP)?

Visa Waiver Program (VWP) gjør det mulig for borgere fra deltakerlandene å reise til USA som ikke-immigranter for forretnings-, turist-, transitt- og medisinske formål. Reisende som kommer til USA i henhold til VWP, har lov til å oppholde seg i USA i opptil 90 dager per besøk og trenger ikke å innhente andre reisetillatelser, for eksempel amerikansk visum. Det er for øyeblikket 41 land som deltar i VWP.

Personer som reiser i henhold til VWP, fraskriver seg retten til å klage eller anke. En godkjent ESTA garanterer derfor ikke at den reisende får innreise til USA.

Tilbake til toppen av siden

Reisetillatelse


Hva er en ESTA-reiseautorisasjon?

ESTA står for Electronic System for Travel Authorization (elektronisk system for reisetillatelse). ESTA er et elektronisk søknadssystem utviklet av amerikanske myndigheter for å forhåndskontrollere reisende før de får lov til å gå om bord på et fly eller skip på vei til USA. Fra og med 12. januar 2009 må alle som reiser inn i USA under visumfritaksprogrammet, ha en godkjent ESTA. Utenlandske statsborgere som ikke er kvalifisert for ESTA eller som har fått avslag på ESTA, må søke om amerikansk visum.

Du kan bruke dette nettstedet til å sende inn ESTA-søknaden din. Følgende informasjon er nødvendig for å sende inn skjemaet:

 • Passinformasjon
 • Kontaktinformasjon, inkludert hjemmeadresse og telefonnummer(er)
 • Reiseinformasjon, f.eks. kontaktpunkt i USA og adresse til innkvarteringssted i USA.
 • Informasjon om arbeidsforhold (hvis du er ansatt)
 • Kreditt- eller debetkortinformasjon for betaling av søknadsavgiften

Når du har lagt inn den nødvendige informasjonen, blir søknaden din om å reise til USA under Visa Waiver-programmet behandlet av systemet. Det kan ta opptil 72 timer å behandle søknaden, men de fleste søknader blir godkjent i løpet av minutter eller noen få timer. Hvis innreisetillatelsen din blir godkjent, får du tillatelse til å gå om bord på fly- eller sjøtransportselskapet til USA.

Gå tilbake til toppen av siden

Hvem kan søke om innreise under Visa Waiver-programmet?

Du kan søke om innreise under Visa Waiver-programmet (Visa Waiver Program) hvis;

 • Du har til hensikt å reise inn i USA i 90 dager eller mindre i forbindelse med forretninger, turisme/fornøyelser eller transitt.
 • du har tillatelse til å reise via det elektroniske systemet for reisetillatelse (Electronic System for Travel Authorization)
 • Du ankommer via et fly- eller sjøtransportselskap som har undertegnet Visa Waiver-programmet.
 • Du har en retur- eller viderereisebillett
 • Reisen kan ikke avsluttes på tilstøtende territorium eller tilstøtende øyer, med mindre den reisende er bosatt i et av disse områdene.
 • Du er statsborger og har pass fra et av landene som er omfattet av Visa Waiver-programmet (se listen nedenfor).

Gå tilbake til toppen av siden

Hvem må søke om ESTA-reisetillatelse?

Alle reisende som reiser inn i USA (med fly eller båt) under visumfritaksprogrammet, må ha en gyldig ESTA-reisetillatelse. Formålet med ESTA er å gjøre det mulig for US Department of Homeland Security å forhåndskontrollere alle visumfrie reisende før de forlater sine respektive land. Reisende til USA anbefales å søke om reisetillatelse minst 72 timer før avreise.

Alle som ikke har visum og planlegger å reise til USA under Visa Waiver-programmet, må ha en forhåndsgodkjent reisetillatelse, også spedbarn og barn. Tillatelsen må innhentes før avreise og er påkrevd uansett om reisen skjer med fly eller båt. Det er tillatt for en tredjepart å sende inn en søknad på vegne av en reisende.

De fullstendige vilkårene for ESTA er

 • ESTA er gyldig i 24 måneder fra godkjenningsdatoen (eller til passets utløpsdato hvis passet utløper i løpet av de neste 24 månedene);
 • ESTA kan brukes til flere innreiser;
 • ESTA kan bare brukes til besøk i opptil 90 dager per opphold fra ankomstdatoen til et amerikansk territorium;
 • Innehaveren av en ESTA har rett til å drive turisme og visse forretningsaktiviteter, for eksempel å utforske jobbmuligheter, konsultere forretningsforbindelser, reise til en vitenskapelig, utdanningsmessig, faglig eller forretningsmessig kongress eller konferanse.
 • Innehaveren av en ESTA har ikke lov til å arbeide, studere eller drive opplæring.

Tilbake til toppen av siden

Hvor lenge er ESTA-tillatelsen min gyldig?

Med mindre den er tilbakekalt, er reisetillatelsen gyldig i to år fra godkjenningsdatoen, eller til passet ditt utløper, avhengig av hva som kommer først. En ESTA kan imidlertid også tilbakekalles eller overskrives av søkeren ved å sende inn en ny ESTA-søknad. Reisetillatelsen opphører også automatisk når passet ditt utløper før utløpet av toårsperioden da reisetillatelsen ble utstedt.

Tilbake til toppen av siden

Garanterer en ESTA innreise til USA?

En godkjent reisetillatelse gir deg kun tillatelse til å reise til USA, men garanterer ikke innreise. Innreisetillatelsen avgjøres av en CBP-tjenestemann (Customs and Border Protection), som gjennomgår passet ditt og stiller deg spørsmål om besøket ditt ved ankomst til USA. Betjenten vil deretter avgjøre om du kan reise inn i landet basert på om du er godkjent i henhold til Visa Waiver-programmet og amerikanske lover.

Hvis den elektroniske reisetillatelsen din blir godkjent, betyr det at du er kvalifisert til å reise til USA i henhold til Visa Waiver-programmet, men det er ingen garanti for at du kan reise inn i USA. Ved ankomst til USA vil du bli inspisert av en toll- og grensekontrolltjenestemann ved en innreisehavn, som kan fastslå at du ikke har adgang til USA i henhold til Visa Waiver-programmet eller av andre grunner i henhold til amerikansk lov.

Tilbake til toppen av siden

Er en ESTA som et visum?

Nei, en ESTA er ikke et visum. Det oppfyller ikke de juridiske eller forskriftsmessige kravene for å erstatte et amerikansk visum når et visum er påkrevd i henhold til amerikansk lov. Personer som har et gyldig visum, vil fortsatt kunne reise til USA med dette visumet for det formålet det ble utstedt for. Personer som reiser med gyldig amerikansk visum, trenger heller ikke å søke om ESTA.

ESTA godkjennes heller ikke i stedet for et ikke-immigrant- eller immigrantvisum. Hvis du har et gyldig visum, kan du reise til USA med dette visumet, og det er ikke nødvendig å søke om en ekstra reisetillatelse.

Tilbake til toppen av siden

Trenger statsborgere fra land som deltar i Visa Waiver-programmet en ESTA hvis de bare reiser gjennom USA på vei til et annet land?

Kvalifiserte statsborgere fra land som deltar i Visa Waiver-programmet, trenger enten ESTA eller visum for å reise gjennom USA. Hvis en reisende kun planlegger å reise i transitt gjennom USA på vei til et annet land, må han eller hun når han eller hun fyller ut søknaden om reisetillatelse, velge alternativet "Transit" i feltet "Address While In The United States" i søknaden.

Tilbake til toppen av siden

Hva skal en reisende gjøre hvis han eller hun ikke blir godkjent for å reise med ESTA?

Hvis en ESTA-søknad avslås og den reisende ønsker å fortsette reisen, må den reisende søke om et ikke-immigrantvisum ved å fylle ut et DS-160-skjema og møte til intervju på en amerikansk ambassade eller et konsulat.

Tilbake til toppen av siden

Hvem kan søke om innreise til USA under Visa Waiver-programmet?

Alle personer som er statsborgere i et av deltakerlandene, kan søke om innreise under VWP. Følgende er en liste over krav for å være kvalifisert:

 • Du skal reise inn i USA som ikke-immigrant i maksimalt 90 dager, enten for forretnings- eller fritidsformål.
 • Du er innehaver av et gyldig VWP-pass utstedt av et deltakerland.
 • Du er innehaver av en retur- eller viderereisebillett.
 • Du har fått godkjent ESTA.
 • Du har planer om å reise hjem, og reisen avsluttes ikke på et sted i nærheten av USA eller på naboøyene. Hvis du er bosatt i et av disse områdene, er det imidlertid tillatt.
 • Du er ikke en potensiell trussel mot velferden, helsen eller sikkerheten til USA eller noen av landets innbyggere.
 • Det er den amerikanske toll- og grensepolitiet som har æren av å ta den endelige avgjørelsen om innreise, og du må bevise at du er kvalifisert og har rett til innreise i henhold til VWP.
 • Du fraskriver deg enhver rett til å gjennomgå eller anke enhver avgjørelse som CBP tar om din innreise til USA.
 • Du kan bekrefte at du fraskriver deg disse rettighetene ved ankomst. Du er forpliktet til å fremlegge personlig informasjon og gjenstander som kan identifisere deg, for eksempel fingeravtrykk og bilder.
 • Du har oppfylt alle krav i forbindelse med tidligere innreise(r) under VWP.

Gå tilbake til toppen av siden

Hvilke krav stilles til passet for å reise under Visa Waiver-programmet?

Passet må inneholde en digital chip med et digitalt fotografi av passinnehaveren. Denne digitale brikken inneholder unike identifikatorer om passinnehaveren. Det må også finnes et eget lesbart område i delen med personlig informasjon. Dette identifiseres av de to tekstlinjene med tall og chevrons (<<<) nederst på siden.

Merk: Bare britiske statsborgere kan søke om ESTA. British Subject, British Dependent Territories Citizen, British Overseas Citizen, British National (overseas) Citizen eller British Protected Person er ikke kvalifisert til å reise til USA under VWP og må ha amerikansk visum.

Tilbake til toppen av siden

Når bør jeg velge visum i stedet for ESTA for å reise til USA?

 • Hvis du skal oppholde deg i USA i mer enn 90 dager og ikke oppfyller kravene for innreise til USA i henhold til VWP, f.eks. hvis du skal besøke landet i rekreasjons- eller forretningsøyemed under 90-dagersgrensen.
 • Hvis fly- eller sjøtransportselskapet du bruker for å reise til USA, ikke er tilknyttet VWP.
 • Hvis du er overbevist om at du ikke er kvalifisert til å reise inn i USA under VWP som en direkte følge av Immigration and Nationality Act § 212(a).

Tilbake til toppen av siden

Finnes det spesifikke ulemper ved å bruke VWP?

Ved å bruke VWP fraskriver søkerne seg retten til å få en avgjørelse overprøvd og anket. Følgende forhold er verdt å merke seg:

 • Du har ikke rett til å anke en avgjørelse om innreise til USA hvis du blir nektet innreise. Det betyr at du kan reise til USA og likevel ikke få innreisetillatelse, men du har ingen rett til å bestride avslaget.
 • Du har ingen rett til å anke eller klage på utvisningen fra USA hvis du bryter vilkårene for innreise. Dette gjelder ikke for personer som har reist inn i USA som asylsøkere under Visa Waiver-programmet.

Din status som ikke-immigrant kan ikke endres når du først har fått innreise til USA under Visa Waiver-programmet.

Tilbake til toppen av siden

Hva gjør jeg hvis CBP-betjenten ikke gir meg innreise til USA?

Hvis du nektes innreise til USA, må du returnere til hjemlandet ditt eller et tredjeland. Du vil bli deportert med samme transportmiddel som du brukte for å reise til USA.

Tilbake til toppen av siden

Er ESTA det samme som et elektronisk visum, med tanke på tilleggsspørsmålene?

Nei. ESTA er et visumfritak, og USA tilbyr ikke "elektroniske visum". Et ESTA skiller seg fra et amerikansk visum ved at visumkravene, for eksempel for B1- og B2-visum, er mangefasetterte og krever et intervju på et amerikansk konsulat eller en ambassade. ESTA krever ikke like mye informasjon før reisen og heller ikke et intervju på ambassaden, mens visumsøknaden ledsages av spesifikk personlig informasjon samt informasjon om søkerens reiseplaner og mer omfattende informasjon om arbeid, innvandring og andre personlige forhold. Deltakere i Visa Waiver-programmet må ikke svare på disse spørsmålene når de søker om reisetillatelse, og det er ingen planer om å inkludere DS-160-spørsmål i ESTA-skjemaet.

Tilbake til toppen av siden

Når er det best å søke om reisetillatelse?

En søknad om reisetillatelse bør sendes inn uker eller måneder før reisedatoen. Du kan søke når som helst før du reiser til USA, og når søknaden er godkjent, gjelder den i to år eller til passets utløpsdato, avhengig av hva som inntreffer først.

Tilbake til toppen av siden

Kan potensielle reisende søke om reisetillatelse for å reise til USA på kort varsel uten å ha lagt reiseplaner på forhånd?

Ja, forhåndsbestilte eller detaljerte reiseplaner til USA er ikke nødvendig for å fylle ut ESTA-søknaden.

Tilbake til toppen av siden

Hvis den reisende i Visa Waiver-programmet har mer enn ett pass, er det da mulig å reise til USA med et annet pass enn det som ble brukt i søknadsprosessen?

Nei. Alle som reiser under Visa Waiver-programmet, må bruke det passet de opprinnelig brukte for å få godkjent innreisetillatelsen. Det er viktig å merke seg at hvis den reisende har behov for et nytt pass, må det sendes inn en ny søknad om reisetillatelse til ESTA, og det må betales et nytt gebyr for hver nye søknad. Det er derfor viktig å sørge for at passet ditt er oppdatert og varer så lenge du planlegger å oppholde deg i landet.

Tilbake til toppen av siden

Er det fortsatt nødvendig å fylle ut et I-94W-skjema hvis jeg har fått en godkjent reisetillatelse gjennom ESTA som reisende under Visa Waiver-programmet?

Nei, det er ikke lenger nødvendig. Med innføringen av ESTA har prosessen blitt strømlinjeformet, slik at DHS ikke lenger trenger å fylle ut I-94W-skjemaer for reisende som er omfattet av Visa Waiver-programmet. Den papirløse prosessen gir mange transportører muligheten til å validere meldinger og søknader som er direkte relatert til søkerens ESTA-status.

Tilbake til toppen av siden

Trenger jeg ESTA hvis jeg ankommer USA over land?

Ja, en godkjent ESTA er påkrevd hvis en VWP-passinnehaver kjører over grensen til USA fra Canada eller Mexico. Tidligere krevdes det en I-94W for VWP-reisende som reiste inn i landet over land, men kravet om ESTA ble innført 1. oktober 2022.

Tilbake til toppen av siden

Hvorfor er det viktig at jeg skaffer meg en reisetillatelse under Visa Waiver-programmet når jeg reiser til USA?

ESTA gjør det mulig for DHS å avgjøre om reisende kan reise til USA under VWP. En godkjent ESTA garanterer ikke innreise til USA, ettersom innreise avgjøres av toll- og grensepolitiet. Uten godkjent ESTA eller visum får den reisende ikke innreise til USA.

Gå tilbake til toppen av siden

Jeg er ikke kvalifisert for ESTA, men vil gjerne ha mer informasjon om hvordan jeg søker om visum. Hvor kan jeg finne mer lesestoff?

Informasjon om amerikanske visumkategorier og -krav finner du på følgende side om amerikanske visumkategorier og -typer.

Gå tilbake til toppen av siden

Jeg har reist til Cuba, vil ESTA-en min bli kansellert?

Cuba ble av det amerikanske utenriksdepartementet utpekt som "State Sponsor of Terrorism" den 12. januar 2021. Denne utpekingen betyr at ESTA-søkere som har besøkt Cuba etter denne datoen, vil få ESTA-autorisasjonene sine kansellert. Du finner mer informasjon på følgende lenke om ESTA og reiser til Cuba.

Tilbake til toppen av siden

Søke om reisetillatelse


Hvordan søker jeg om reisetillatelse for å besøke USA?

 • Fyll ut og fullfør søknaden på nettet - dobbeltsjekk passnummeret ditt og landet som har utstedt passet.
 • Bekreft opplysningene for hver enkelt reisende
 • Send inn søknadene
 • Foreta betalingen
 • Du får en e-post med søknadsstatus når CBP (US Customs and Border Protection) har tatt en avgjørelse.

Her er en oppsummering av hvert av disse trinnene for å gi deg en klarere forståelse av hvordan du fullfører søknadsprosessen:

Fyll ut og fullfør søknaden på nettet

Du må oppgi informasjon om følgende

 • Grunnleggende personopplysninger
 • Passinformasjon (passet ditt må være utstedt av et land som deltar i VWP)
 • Informasjon om arbeidsgiver
 • Adresse og kontaktperson eller organisasjon i USA.
 • En kontaktperson som kan brukes i nødsituasjoner
 • Informasjon om kredittkort
 • Svar på de ni kvalifiserings- og sikkerhetsspørsmålene.

Hvis du sender inn en gruppesøknad, må du fylle ut en søknad for hver enkelt person som skal reise til USA. Dette gjelder også spedbarn og barn. Alle som ønsker å reise til USA under VWP, må ha en godkjent reisetillatelse.

Dobbeltsjekk opplysningene dine, spesielt passinformasjonen.

Send inn søknaden

Send inn søknaden etter at du har kontrollert at svarene dine er korrekte. Hvis du har behov for å korrigere noe, kan du gå tilbake til søknaden ved å velge forrige-knappen FØR du sender inn søknaden.

Noter deg søknadsnummeret ditt og oppbevar det et sted du husker det

Søknadsnummeret ditt vil være nyttig på et senere tidspunkt hvis du trenger å sjekke søknadens status eller oppdatere søknadsopplysningene dine. I tillegg til søknadsnummeret må du oppgi passnummer og fødselsdato for å få tilgang til denne informasjonen.

Foreta betalingen

Igjen må du sjekke opplysningene dine før du betaler, ettersom det er visse datafelter du ikke kan endre etter at betalingen er sendt inn. Du har opptil 7 dager på deg til å betale etter at du har sendt inn søknaden, enten det dreier seg om en enkeltsøknad eller en gruppesøknad.

Du betaler ved å oppgi den nødvendige kredittkortinformasjonen. Det kreves betaling for behandling av søknaden, og når reisetillatelsen er akseptert og godkjent, kreves det et gebyr for å behandle hver enkelt søknad.

Hvordan ser jeg statusen på søknaden din?

Du vil sannsynligvis motta status for søknaden din i løpet av noen minutter eller timer etter at den er sendt inn, ellers kan det ta opptil 72 timer før du får en oppdatering. Systemet sender deg automatisk informasjon som du kan bruke til å sjekke søknadsstatusen din hvis du har fått en melding om at søknaden din er under behandling.

Du kan få ett av følgende tre svar på søknaden din:

 • Autorisasjon godkjent

Hvis du mottar denne meldingen, betyr det at du nå kan reise til USA med din godkjente reisetillatelse under VWP. Du vil motta en bekreftelse på at søknaden er godkjent og en kvittering for betalingen. Vær oppmerksom på at dette likevel ikke garanterer innreise til USA.

 • Ikke godkjent reise

Du har ikke fått tillatelse til å reise til USA i henhold til VWP. Et avslag på ESTA-søknaden betyr imidlertid ikke nødvendigvis at du ikke kan reise inn i USA. Hvis du likevel ønsker å reise til USA, må du skaffe deg visum. Du finner mer informasjon om visumkategorier og bruken av dem på https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas.html.

 • Venter på innreisetillatelse

Hvis du får denne statusen, kan det hende du må vente i opptil 72 timer før du får en avgjørelse. Du kan holde deg oppdatert ved å sjekke ESTA-statusen din ved hjelp av ditt tidligere lagrede søknadsnummer, passnummer og fødselsdato.

Gå tilbake til toppen av siden

Hvorfor er det flere informasjonsfelt, og hvordan er de relevante?

11. september 2001 utløste mange endringer i reiselivsbransjen, blant annet i Visa Waiver-programmet. Siden den gang har VWP vært nødt til å tilpasse og forbedre sikkerhetstiltakene for effektivt å sile ut sikkerhetsrisikoer allerede før de reiser til USA. I 2016 og igjen i 2019 gjennomgikk ESTA endringer for å forbedre sikkerhetsscreeningen og oppdage trusler mot reisende før de får lov til å reise inn i USA.

Tilbake til toppen av siden

Hva kan jeg forvente når det gjelder sikkerhetsspørsmålene?

Her er noen retningslinjer for sikkerhetsspørsmålene.

SPØRSMÅL

Du vil bli stilt et spørsmål om din psykiske/fysiske helse, om du har rusrelaterte problemer eller om du har en eller flere av følgende sykdommer:

 • Aktiv tuberkulose
  • Schanker
  • Spedalskhet, smittsom
  • Lymfogranuloma venereum
  • Gonoré
  • Syfilis, smittsom
  • Granuloma Inguinale

BESKRIVELSE

Sykdommer

Smittsomme sykdommer som kan ha stor innvirkning på folkehelsen, inkluderer de som er nevnt ovenfor.

Fysiske/psykiske lidelser

Du skal svare "ja" på spørsmålet om fysiske eller psykiske lidelser hvis:

 • Du for øyeblikket lider av en fysisk/psykisk lidelse og har en familiehistorie med den aktuelle lidelsen. Du skal også svare ja hvis lidelsen din tidligere har utgjort, eller i fremtiden kan utgjøre, en trussel mot din personlige eiendom eller sikkerheten til personer som kommer i kontakt med deg.
 • Du har tidligere hatt en psykisk lidelse med beskrivelsen ovenfor.

Du skal svare "nei" på spørsmålet om fysiske eller psykiske lidelser hvis:

 • Du ikke har noen fysisk eller psykisk sykdom på dette tidspunktet.
 • Du har tidligere hatt, eller har på nåværende tidspunkt, en fysisk eller psykisk sykdom som IKKE har resultert i atferd som er til hinder for din eiendom, din sikkerhet og/eller sikkerheten til de rundt deg.
 • Du har på nåværende tidspunkt en fysisk eller psykisk sykdom og har vist de egenskapene som vanligvis forbindes med sykdommen, men disse egenskapene har IKKE resultert i atferd som er til hinder for din eiendom, din sikkerhet og/eller sikkerheten til de rundt deg.
 • Du har tidligere hatt en fysisk eller psykisk sykdom og har utvist de egenskapene som er knyttet til sykdommen, og de har resultert i atferd som er til hinder for eiendommen din eller sikkerheten til deg selv og de rundt deg.

Narkotikamisbrukere og narkomane

Det er mulig at en person som er rusmisbruker eller narkoman, ikke er en plausibel kandidat til å reise til USA. Du må besvare dette spørsmålet nøye og ærlig.

Se følgende ressurser for å få en klarere forståelse av temaet:

 • "§ 212(a)(1)(A) i Immigration and Nationality Act, 8 U.S.C.". [Department of Homeland Security - Customs and Border Protection - ESTA].
 • § 1182(a)(1)(A), og tilsvarende forskrifter i Code of Federal Regulations.

Gå tilbake til toppen av siden

SPØRSMÅL

Du vil bli stilt et spørsmål om du noen gang har blitt arrestert eller dømt for en forbrytelse som har ført til alvorlig skade på eiendom eller alvorlig skade på en annen person eller offentlig myndighet.

BESKRIVELSE

Dette viser vanligvis til slike lovbrudd som er moralsk fordervet, avskyelige og korrupte, og som strider mot all sosialt akseptert oppførsel, moral og verdier.

Gjerningsmannens alder og datoen da lovbruddet fant sted, kan muligens spille en rolle for om lovbruddet anses som en forbrytelse med hensyn til de ovennevnte elementene.

Tilbake til toppen av siden

SPØRSMÅL

Du vil bli stilt spørsmål om lovbrudd knyttet til bruk, besittelse og distribusjon av narkotika.

Konsulter følgende ressurser for å få en klarere forståelse av temaene:

 • "§ 212(a)(2) i loven om innvandring og nasjonalitet, 8 U.S.C.". [Department of Homeland Security - Customs and Border Protection - ESTA].
  • "§ 1182(a)(2), § 101(a)(43) i Immigration and Nationality Act, 8 U.S.C." [Department of Homeland Security - Customs and Border Protection - ESTA].
  • § 1101(a) (43) og tilsvarende bestemmelser i Code of Federal Regulations.

Gå tilbake til toppen av siden

Må jeg ta med en utskrevet versjon av reisetillatelsen min for å vise den på flyplassen?

Det er ikke nødvendig å skrive ut reisetillatelsen, ettersom systemet er helelektronisk og fly- eller sjøtransportselskapet vil kunne innhente informasjon om ESTA-statusen din fra DHS. Det kan være en god idé å skrive ut en kopi av den godkjente tillatelsen for å ha en bekreftelse for hånden og for å registrere søknadsnummeret ditt.

Tilbake til toppen av siden

Hvor privat og sikker er ESTA-nettstedet?

Vi har implementert sikkerhetsteknologi for å sikre personvernet til alle data og annen viktig informasjon på nettstedet. Nettstedet opererer i full overensstemmelse med de internasjonale reglene i Standard Payment Card Industry - Data Security Standard (PCI-DSS), som er fastsatt av de største kredittselskapene for å beskytte kundenes personopplysninger.

Gå tilbake til toppen av siden

Hva må datamaskinen eller mobilenheten min ha for at jeg skal kunne sende inn en ESTA-søknad?

Minimumskravene er en nettleser med støtte for 128-biters kryptering. Nettleseren bør være oppdatert til den nyeste versjonen med JavaScript aktivert og innstilt til å godta informasjonskapsler. Alle de vanligste nettleserne støttes. Hvis du fortsatt opplever problemer, kan du prøve å bruke en annen nettleserplattform eller internettforbindelse.

Gå tilbake til toppen av siden

Under hvilke omstendigheter må jeg søke på nytt om reisetillatelse gjennom ESTA?

Her er de mulige scenariene som krever en ny reisetillatelse:

 • Du gjennomgår en navneendring.
 • Du har fått utstedt et nytt pass.
 • Du endrer kjønn.
 • Landet du er statsborger i, endres.
 • Omstendighetene dine har endret seg og det direkte påvirker gyldigheten av noen av spørsmålene du har besvart i den forrige søknaden.
 • Den nåværende reisetillatelsen din er utløpt fordi toårsfristen er utløpt eller passet ditt er utløpt. (Vær oppmerksom på at selv om det er en toårsperiode på alle godkjente søknader, vil reisetillatelsen automatisk utløpe hvis passet ditt utløper i løpet av disse to årene).

Gå tilbake til toppen av siden

Jeg er innehaver av en gyldig, godkjent reisetillatelse. Den utløper imidlertid under oppholdet mitt og før jeg forlater USA. Må jeg søke om en ny ESTA før jeg reiser til USA?

Det er ikke nødvendig, da det kun er nødvendig å ha en gyldig reisetillatelse ved ankomst og innreise til USA.

Gå tilbake til toppen av siden

Jeg har dobbelt statsborgerskap, og passet mitt som ikke er et VWP-pass, er utløpt. Hva bør jeg gjøre?

Oppgi den nyeste informasjonen for det ekstra passet ditt, selv om det er utløpt. Hvis du ikke har et pass for et ikke-VWP-land, lar du passfeltet stå tomt etter at du har valgt land i rullegardinmenyen.

Gå tilbake til toppen av siden

Kan jeg la et obligatorisk felt stå tomt, og vil søknaden min bli avslått hvis jeg gjør det?

Nei, alle obligatoriske felt må fylles ut, og du får ikke lov til å sende inn en søknad med blanke felt. Feil informasjon vil ikke nødvendigvis føre til at søknaden avslås, men det kan ta lengre tid å behandle den før du får en avgjørelse på ESTA-søknaden din.

Gå tilbake til toppen av siden

Hvorfor er arbeidsgiverinformasjonen min relevant?

Arbeidsgiveropplysningene dine bidrar til å fastslå at du ikke planlegger å reise inn i USA som innvandrer, og beviser at du har til hensikt å returnere til hjemlandet ditt.

Gå tilbake til toppen av siden

Oppdatering av en reisetillatelse


Hvilke felter kan oppdateres hvis du gjør en feil eller endrer opplysninger?

Før betalingen er gjennomført og prosessen er avsluttet, kan du oppdatere all informasjon med unntak av passnummer og passutstederland. Hvis du vil gjøre endringer i disse to feltene, må du starte en ny søknad og betale gebyrene som er knyttet til søknaden.

Hvis du allerede har betalt, kan du bare oppdatere følgende:

 • E-postadressen din
 • Adressen din mens du oppholder deg i USA

Gå tilbake til toppen av siden

Passinformasjonen min har endret seg siden jeg søkte om reisetillatelse gjennom ESTA, hva skal jeg gjøre?

Hvis passet du baserte søknaden om reisetillatelse på, har endret seg av en eller annen grunn, må du starte søknadsprosessen for en ny reisetillatelse. Vær oppmerksom på at du må betale søknadsgebyr på den nye søknaden.

Det finnes en rekke andre opplysninger du kan oppdatere i søknaden din uten å søke om ny tillatelse. Ta en titt på listen her.

Gå tilbake til toppen av siden

Hvordan kan jeg rette opp en feil i ESTA-søknaden min?

Alle søkere får mulighet til å gå gjennom informasjonen de oppgir og forsikre seg om at den er 100 % korrekt før de sender inn søknaden. Du vil også bli bedt om å bekrefte passnummeret ditt på nytt. Du kan fortsatt gjøre endringer før du betaler. Dette gjelder alle opplysninger bortsett fra passnummer og land som utsteder passet, så det er viktig å sikre at disse opplysningene er korrekte.

Hvis du har gjort en feil i søknaden din når det gjelder pass og biografiske opplysninger, må du starte en ny søknad. Denne nye søknaden er underlagt søknadsgebyrene.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du retter feil i ESTA-søknaden, kan du se følgende lenke: Rette en feil på ESTA-skjemaet

Tilbake til toppen av siden

Jeg har gjort en feil i ESTA-søknaden min når det gjelder passets utstedelses- eller utløpsdato. Hvordan kan jeg rette det?

Du kan fortsatt gjøre endringer så lenge søknaden ennå ikke er behandlet. Hvis du allerede har foretatt en betaling, må du starte søknadsprosessen på nytt. Du må betale gebyret for den nye søknaden.

Gå tilbake til toppen av siden

Jeg må oppdatere søknaden min, men jeg har glemt søknadsnummeret mitt, hva gjør jeg?

Du kan gjøre endringer i søknaden din ved å klikke på "Hent søknad" på hjemmesiden. Når du har klikket på dette alternativet, kommer du til et nytt skjermbilde der du kan velge mellom å hente en enkelt søknad eller en gruppe søknader.

Du trenger følgende informasjon for å hente en enkelt søknad:

 • Passnummer og fødselsdato
 • Fornavn
 • Etternavn
 • Land som utsteder passet

Når du har lagt inn informasjonen etter å ha blitt bedt om det, kan du velge Fortsett for å gå videre til søknadssiden.

Du trenger følgende informasjon for å hente en gruppesøknad:

 • Informasjon om gruppens kontaktperson (merk at dette er opplysningene til personen som opprinnelig sendte inn gruppesøknaden).
 • Gruppe-ID (Hvis du ikke har dette nummeret eller er usikker på noen måte, kan du velge alternativet "Jeg kjenner ikke gruppe-ID-en min". Gruppe-ID-nummeret vil bli sendt til den opprinnelige søknads-e-posten. Dvs. e-postadressen som ble brukt da gruppen ble opprettet).
 • Kontaktens fornavn
 • Kontaktens etternavn
 • Kontaktens fødselsdato
 • Kontaktens e-postadresse

Når du har lagt inn all informasjonen, kan du gå videre til gruppeapplikasjonen.

Gå tilbake til toppen av siden

Betaling som kreves for en reisetillatelse


Hva er gebyret for reisetillatelse?

Det må betales et gebyr både for behandling av søknaden og for godkjenning av søknaden.

Behandlingsgebyr: Det betales et gebyr når søknaden sendes inn for behandling. Vær oppmerksom på at det må betales et nytt gebyr for hver ny søknad, men det er mulig å betale for mer enn én søknad på én gang.

Autorisasjonsgebyr: Det betales et gebyr ved godkjenning av den innsendte søknaden. Du vil få tillatelse til å reise til USA når søknaden din er godkjent, og et ekstra godkjenningsgebyr vil bli lagt til kredittkortbetalingen. Merk at dette gebyret kun skal betales hvis søknaden din blir godkjent.

Gå tilbake til toppen av siden

Hva er betalingsprosessen for å sende inn en ESTA-søknad?

ESTA-søknader blir ikke behandlet uten en gyldig betalingsmåte. Alle betalinger skal gjøres med ett av følgende kreditt- eller debetkort:

 • Master Card
 • VISA
 • American Express
 • Discover (JCB, Diners Club)

Gå tilbake til toppen av siden

Kan jeg foreta én betaling for mer enn én søknad?

Ja, ESTA tillater gruppesøknader som kan betales med én betalingsmåte og én transaksjon. Gruppesøknader er søknader der to eller flere søkere søker samtidig. Å søke som en gruppe betyr imidlertid ikke at personene i gruppen må reise sammen.

Gå tilbake til toppen av siden

Hvor mange ESTA-søknader kan jeg maksimalt sende inn med samme betaling?

Det totale antallet søknader du kan sende inn per betaling, er 50.

Gå tilbake til toppen av siden

Kan jeg søke nå og betale senere?

Ja, for både enkelt- og gruppebetalinger kan du søke nå og betale innen 7 dager etter at søknaden er opprettet i systemet. Etter 7 dager utløper tilgangen til søknaden din, og du må opprette søknaden eller gruppesøknadene på nytt.

Gå tilbake til toppen av siden

Er kreditt- eller debetkortopplysningene mine trygge?

Ja, ESTA-systemet lagrer ingen kreditt- eller debetkortinformasjon. Betalingsopplysningene dine behandles i henhold til de internasjonale reglene i Standard Payment Card Industry - Data Security Standard (PCI-DSS).

Gå tilbake til toppen av siden

Prosess for flere søknader


Jeg ønsker å betale for en gruppe søknader. Får jeg beskjed om status for alle samtidig?

Nei, etter at søknaden er sendt inn, vil statusen til hver enkelt søknad bli bestemt individuelt, og du vil bli varslet om statusen deres innen behandlingsvinduet på 72 timer. Beløpet for autorisasjonsutbetalingen blir utbetalt når alle søknadene er ferdigbehandlet og har statusen "Godkjent" eller "Ikke autorisert reise".

Gå tilbake til toppen av siden

Hvordan søker jeg om en gruppe?

Du må ha følgende informasjon tilgjengelig:

 • Fornavn (ikke kallenavn, dette må være det samme som står på identifikasjonsdokumentene dine).
 • Etternavn
 • Fødselsdato
 • E-postadresse
 • Hvis det er en organisasjon som foretar betalingen, kan navnet på organisasjonen også skrives ned som en valgfri tilleggsopplysning.

Når du har fullført den første søknaden, kan du legge til en ny søknad eller legge til en ubetalt søknad ved å klikke på de respektive alternativene for disse to valgene.

Tilbake til toppen av siden

Personvern i forbindelse med ESTA


Hvem har tilgang til opplysningene som deles med ESTA, og hvordan beskyttes de?

Informasjonen som søkere sender inn til ESTA, er kun tilgjengelig for de som er pålagt å behandle den. Alle data er strengt kontrollert, og sikkerhetsstandardene er i samsvar med industristandardene som finnes i lignende screeningprogrammer for reisende.

Gå tilbake til toppen av siden

Deles ESTA-data med tredjeparter?

Opplysninger som oppgis av reisende som søker om ESTA, deles ikke, og de er underlagt reglene i Privacy Act System of Records Notice, som du finner på DHS' nettsted. Det finnes noen få tilfeller der data kan deles utenfor ESTA-rammeverket. Disse tilfellene omfatter

 • Deling av informasjon med ulike sektorer i DHS. Denne delingen er selektiv og avgrenset slik at informasjonen og opplysningene bare kan brukes hvis bruken er i samsvar med sektorens oppgaver.
 • Utenriksdepartementets konsulære kontorer. Denne delingen skjer i etterkant av et avslag på reisetillatelse og har som spesifikt formål å hjelpe tjenestemennene med å ta en beslutning om visum basert på informasjonen som er gitt.
 • Deling av relevant informasjon med anerkjente og korrekte føderale, statlige, lokale, stammebaserte og utenlandske myndighetsorganer. I tillegg til andre felles myndighetsorganer.
 • DHS kan beslutte å dele informasjon dersom de mener at delingen av informasjonen kan være til direkte nytte for antiterrorbevegelser, eller hvis den brukes til å samle informasjon knyttet til nasjonale og/eller internasjonale sikkerhetsforbrytelser.

Fly- og sjøtransportører vil ha tilgang til ESTA-søknadens status. De mottar imidlertid ingen annen personlig informasjon enn den som er direkte knyttet til reisetillatelsen.

Gå tilbake til toppen av siden

Hvor lenge lagres opplysningene mine på ESTA-plattformen?

Generelt forblir opplysningene aktive så lenge reisetillatelsen din er aktiv, noe som er en periode på to år. Dette kan være kortere hvis reisetillatelsen din av en eller annen grunn utløper tidligere enn forventet, for eksempel hvis passet ditt utløper før den offisielle utløpsdatoen for reisetillatelsen din, og ESTA automatisk utløper sammen med passet ditt.

Etter at reisetillatelsen din er utløpt, beholder DHS opplysningene i ytterligere ett år.

Etter denne perioden arkiveres opplysningene dine i ytterligere tolv år.

Opplysninger som brukes til følgende formål, vil bli oppbevart så lenge aktivitetene de brukes til, varer:

 • Data som fortsatt brukes aktivt eller kobles til rettshåndhevelsesaktiviteter.
 • CPB-data som er koblet til og matchet med etterforskninger, inkludert avslåtte søknader.

Gå tilbake til toppen av siden

Hvorfor arkiveres dataene mine, og hvem har tilgang til dem?

Alle data arkiveres etter at reisetillatelsen er utløpt. Dette er for å sikre at informasjonen er tilgjengelig, slik at den kan gjenopprettes hvis det skulle være nødvendig for nasjonal sikkerhet, etterforskning og andre relaterte rettshåndhevelsesformål.

Det er begrenset tilgang til opplysningene etter at de er arkivert, og de vil bare bli hentet frem igjen for de formålene som er nevnt ovenfor.

Gå tilbake til toppen av siden

Reiser som ikke er godkjent


Hva skal jeg gjøre hvis ESTA-søknaden min ble avslått?

Hvis du fortsatt ønsker å reise selv om søknaden din ble avslått, må du søke om et ikke-immigrantvisum. På https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas.html finner du mer informasjon om hvordan du går frem for å søke om det aktuelle visumet. Heldigvis betyr ikke et avslag på en ESTA-søknad automatisk at du mister retten til å søke om visum. Hvis ESTA-søknaden din ikke blir godkjent, kan du ikke bringe saken inn for en domstol for å få den vurdert på nytt.

Tilbake til toppen av siden

Er det mulig å søke om ESTA på nytt hvis jeg allerede har fått avslag på en ESTA-søknad?

Hvis du har fått avslag på en ESTA-søknad, er det høyst usannsynlig at den vil bli godkjent på nytt hvis forholdene dine ikke har endret seg siden du søkte første gang. Reisende som ikke er kvalifisert for ESTA, er ikke kvalifisert til å reise under Visa Waiver-programmet, og må derfor søke om et ikke-immigrantvisum via nærmeste amerikanske ambassade eller konsulat.

Det er viktig å merke seg at hvis du søker på nytt med annen eller falsk informasjon for å oppfylle kravene til reisetillatelse, vil det permanent diskvalifisere den reisende for godkjenning til å reise til USA under Visa Waiver-programmet.

Tilbake til toppen av siden

Reisetillatelsen min ble avslått, og jeg vil gjerne vite hvorfor? Hvordan kan jeg gjøre dette?

Du kan sende inn en anmodning om oppreisning på nettet på DHS Travel Redress Inquiry-programmets nettsted. Men siden ESTA-programmet er utformet slik at det kun er personer som ikke er kvalifisert til å reise under VWP, eller hvis reise til USA ville utgjøre en sikkerhetsrisiko, som ikke får reisetillatelse, er det ingen garanti for at du får medhold.

Ambassader og konsulater kan ikke gi deg informasjon eller løse problemer knyttet til en avslått reisetillatelse.

Gå tilbake til toppen av siden

Er det mulig å få en hastevisumtime på en amerikansk ambassade eller et konsulat hvis den reisende har fått avslag på søknaden om reisetillatelse, men må reise umiddelbart?

Det kan ikke garanteres at det er mulig å få time neste dag. Derfor er det viktig å søke om ESTA-godkjenning i god tid. Det anbefalte minimumet er 72 timer før avreise, men for å være på den sikre siden bør søkere søke uker eller måneder i forveien. Du kan få mer informasjon om visumbestillingsprosessen på ditt nærmeste konsulat eller på https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas.html.

Tilbake til toppen av siden

Hva skal jeg gjøre hvis gruppen min er låst og jeg ikke kan bruke gruppe-ID-en for å få tilgang til søknaden min?

Du kan navigere til siden Hent søknad, der du finner en knapp for å hente en søknad. Du kan bruke dette alternativet til å få tilgang til en hvilken som helst individuell applikasjon, selv om gruppen er låst.

Gå tilbake til toppen av siden

Søk om ESTA

ESTA kreves for turist-, forretnings- og gjennomreiseformål på under 90 dagers opphold.. Hvis man mangler ESTA kan det føre til at man nektes adgang ved grensen og man risikerer en stor bot. Det anbefales at du søker så snart som mulig.

Søk om ESTA