Minimer vanlige feil i ESTA-søknader

Publisert: Jul 15, 2019, Redigert: Oct 16, 2022 | Tags: ESTA-søknad, ESTA-skjema

Feil i ESTA-søknader kan være kostbare, eller verre, de kan begrense en reisendes mulighet til å reise til USA, ved å ikke autorisere dem til å reise under visumfritaksprogrammet. Derfor bør ESTA-søkere være nøye når de fyller inn skjemaet sitt, med tanke på det store antallet feil som kan oppstå.

Feiltypene er delt i to kategorier. Den første kategorien inneholder Kritiske feil, som mest sannsynlig vil resultere i at en ESTA-søker må sende inn en ny søknad, eller kreve at en søker må kontakte Customs and Border Protection (CBP) for å be om et unntak for å søke på nytt, på grunn av feilen. Hvis denne forespørselen avvises av CBP, må søkeren søke om et turist- eller forretningsvisum til USA. Den andre kategorien er for Mindre feil, hvor søkeren vil kunne redigere søknaden sin etter å ha sendt den inn, eller i tilfellene feilen ikke kan fikses, allikevel sannsynligvis ikke vil ha effekt på adgang til USA.

De øverste elleve mest vanlige, men unngåelige feil på et ESTA-skjema inkluderer følgende:

Kritiske feil

Feil passnummer

Passnummer varierer avhengig av landet passet ble utstedt. En typisk feil er å oppgi for mange nummer, for få nummer, eller feil passnummer på en ESTA-søknad. Passnummeret oppgitt på ESTA-søknaden kan ikke redigeres etter innsending, så dersom en søker har gjort en feil ved å oppgi feil passnummer, vil de måtte sende inn et nytt ESTA-skjema.

Feil land for statsborgerskap og land som utstedte passet

Søkere forveksler disse to feltene, men de er vanligvis identiske. I det at om landet som utstedte passet er Italia, vil landet for statsborgerskap også være Italia.

Feil fødselsdato

ESTA-søkere som gjør en feil med fødselsdag, -måned eller -år, vil måtte sende inn en ny søknad, da dette feltet ikke kan redigeres når en søknad har blitt sendt inn. Derfor, uansett hvor trivielt det virker, bør ESTA-søkere dobbeltsjekke svarene de har oppgitt i dette feltet før de sender inn skjemaet.

Feil kjønn

Pass spesifiserer generelt individer som ‘mann’ eller ‘kvinne’. Skulle informasjonen på et ESTA-skjema ikke stemme med de oppgitt på ESTA-søkerens pass, kan ESTA-en bli avvist eller søkeren nektet ombordstigning til USA hvis han/hun ikke kan skaffe en ny ESTA i tide for avreisen.

Å ekskludere mellomnavn fra ‘Fornavn’-feltet

ESTA-søkere må inkludere mellomnavnene sine i dette feltet. Lignende felt én til tre ovenfor, hvis en søker utelater mellomnavnet sitt fra ‘Fornavn’-feltet, må en ny søknad sendes inn.

Feilstaving av for- eller etternavn

På samme måte, hvis et navn av en eller annen grunn er stavet feil, må en ny søknad sendes inn, da en ESTA-autorisasjon vil ugyldiggjøres hvis detaljene oppgitt på skjemaet ikke matcher de på søkerens pass.

Å svare ukorrekt på noen av kvalifiseringsspørsmålene

Søkere som svarer ‘ja’ på noen av kvalifiseringsspørsmålene ved en feil, kan få sin ESTA avvist. I det motsatte fall, kan søkere som svarer ‘nei’ på noen av disse spørsmålene ved en feil bli nektet innreise til USA i opp til fem år, dersom det avgjøres at søkeren har forsøkt å bedra amerikanske grensemyndigheter.

Å bestride ESTA-gebyret

Søkere som har fått sin ESTA godkjent kan fortsatt forårsake uforutsette vanskeligheter for seg selv, skulle de bestride ESTA-gebyret på bank- eller kredittkortutdraget sitt. Ved å utføre en tilbakeføring, vil en autorisert ESTA bli opphevet av CBP, da den vil regnes som ‘ubetalt’. Søkere vil i vanlig fall kunne søke på nytt, med deres etterfølgende ESTA-søknader kan automatisk bli avvist grunnet den tidligere tilbakeføringen utført mot ESTA-gebyret.

Mindre kritiske feil

Feil e-postadresse

Å oppgi en feil e-postadresse vil gjøre det umulig for USAs Customs and Border Protection (CBP) å kontakte søkeren angående status på deres ESTA-søknad. Men, hvis en søker innser at de har gjort en feil med e-postadressen, kan denne informasjonen redigeres.

Å ikke sjekke status på en ESTA

Reisende kan sjekke status på søknadene sine gratis, ved å besøke https://usa-esta.no/sjekk-esta-status. En ESTA-søknad bør sjekkes 24 timer før avreise, for å forsikre at det ikke vil bli overraskelser for reisende ved ombordstigning i et fly eller på en båt til USA.

Annen ukorrekt søknadsinformasjon

Det er et antall felt på et ESTA-skjema som, av en eller annen grunn, kan være ukorrekt utfylt eller ufullstendige. For eksempel kan * Informasjon om kontaktpunkt i USA’ være et hotell som ikke er bestilt ennå, eller som er ukjent på tidspunktet. Derfor kan søkere improvisere ved å oppgi ‘00000’ eller ‘UKJENT’ i disse feltene. De fleste av de ikke-kritiske feltene kan redigeres etter at en ESTA-søknad er sendt inn eller godkjent.

Konklusjon

Fra disse øverste elleve mest vanlige feilene, vil potensielle ESTA-søkere muligens se dem som åpenbare og enkle å unngå, men å være oppmerksom på disse årsakene og konsekvensene gir større forståelse for det å være nøyaktig og omhyggelig ved utfylling av ESTA-søknadsskjemaet.

Dele

FacebookTwitterYoutube

Søk om ESTA

ESTA er en nødvendig reiseautorisasjon for kvalifiserte reisende som kommer inn i USA med land, luft eller sjø for besøk på mindre enn 90 dager.

Søk om ESTA