Sjekk ESTA-status
ESTA nyheter, informasjon og hjelp.

Tilbyr USA "gylne visum"?

Redigert: des. 02, 2023  | Tags: Golden Visas, ESTA for bedrifter

Innvandringsprogrammene rundt om i verden er like varierte som landene selv, og en type som har fått mye oppmerksomhet, er det såkalte "Golden Visa". Denne betegnelsen refererer til et investeringsprogram der utenlandske statsborgere kan få oppholdstillatelse og i noen tilfeller statsborgerskap. For å få statsborgerskap må de imidlertid gjøre betydelige økonomiske investeringer. Har USA et lignende program? Denne artikkelen tar for seg dette spørsmålet og ser nærmere på de unike aspektene ved det amerikanske immigrasjonssystemet for investorer og forretningsreisende.

Forstå hva "Golden Visa"-konseptet går ut på

"Golden Visa"-programmene krever vanligvis betydelige økonomiske investeringer i et lands økonomi, for eksempel kjøp av eiendom, en stor donasjon til et nasjonalt utviklingsfond eller etablering av arbeidsplasser gjennom bedriftsinvesteringer. Land som Portugal, Malta og Kypros er kjent for sine "Golden Visa"-programmer, som gir mulighet til permanent oppholdstillatelse eller til og med statsborgerskap.

Formålet med disse programmene er først og fremst å tiltrekke seg utenlandsk kapital og sette fart på økonomien. De har imidlertid også blitt kritisert for å kunne legge til rette for hvitvasking av penger og skatteunndragelse, og for å kunne utnyttes til mindre edle formål.

Den amerikanske tilnærmingen: EB-5-programmet for innvandrerinvestorer

Selv om USA ikke har et "Golden Visa"-program på samme måte som enkelte europeiske land, har landet en mulighet for investorer, kjent som EB-5 Immigrant Investor Program. Det er imidlertid klare forskjeller som skiller det amerikanske EB-5-programmet fra typiske "Golden Visa"-programmer.

EB-5-programmet, som ble etablert i 1990, gjør det mulig for utenlandske investorer å søke om amerikansk visum ved å investere et betydelig beløp i en kommersiell virksomhet i USA og skape eller bevare minst ti heltidsjobber for kvalifiserte amerikanske arbeidstakere. Minimumsbeløpet for investeringen er 1,8 millioner dollar, men kan reduseres til 900 000 dollar hvis investeringen gjøres i et målrettet sysselsettingsområde.

Godkjente EB-5-investorer, inkludert deres ektefeller og ugifte barn under 21 år, er kvalifisert til å søke om "green card", som gir permanent opphold i USA. I motsetning til "Golden Visa"-programmene i enkelte land, legger EB-5-programmet vekt på jobbskaping og gir ikke umiddelbart statsborgerskap.

Hvorfor denne forskjellen?

Det er flere grunner til at USA har valgt denne tilnærmingen i stedet for et enkelt "Golden Visa"-program:

1. Vekt på jobbskaping

Det amerikanske EB-5-programmet legger stor vekt på jobbskaping. Kravet om å skape eller bevare minst ti heltidsjobber for kvalifiserte amerikanske arbeidstakere sikrer at investeringen har en direkte positiv innvirkning på den amerikanske økonomien.

2. Streng kontroll

Det amerikanske programmet innebærer strengt tilsyn og streng kontroll av kilden til investeringsmidlene. Denne kontrollen bidrar til å forhindre problemer som hvitvasking av penger, noe som bekymrer kritikerne av enkelte Golden Visa-programmer.

3. Forsinket tilgang til statsborgerskap

I motsetning til andre Golden Visa-programmer gir ikke det amerikanske programmet umiddelbar tilgang til statsborgerskap. Etter å ha opprettholdt sin status som fastboende i en viss periode og oppfylt andre krav, kan EB-5-investorer søke om amerikansk statsborgerskap. Denne forsinkelsen tjener til å bekrefte investorens forpliktelse til USA.

4. Begrenset tilgjengelighet

I motsetning til andre Golden Visa-programmer er det et tak på hvor mange EB-5-visum som er tilgjengelig hvert år, noe som kan gjøre det amerikanske programmet mer konkurransedyktig og selektivt.

Er ESTA det enkleste alternativet for å reise inn i USA i forretningsøyemed?

Electronic System for Travel Authorization (ESTA) er et elektronisk system som avgjør om personer er kvalifisert til å reise til USA under Visa Waiver Program(VWP). Godkjente ESTA-søknader er gyldige i to år, eller til passet utløper, og dekker flere innreiser til USA.

ESTA er en integrert del av USAs Visa Waiver Program (VWP), som gjør det mulig for borgere fra 41 deltakerland å reise til USA uten visum i opptil 90 dager. VWP omfatter både turisme og forretningsreiser, men denne artikkelen vil fokusere på de forretningsrelaterte aktivitetene som er tillatt under ESTA.

Tillatte forretningsaktiviteter under ESTA

ESTA kan brukes til en rekke forretningsrelaterte aktiviteter. Det er imidlertid viktig å merke seg at programmet er ment for korttidsopphold, og at det ikke tillater personer å bosette seg eller ta langvarige arbeidsforhold i USA. Her er de viktigste tillatte forretningsrelaterte aktivitetene:

1. Konsultasjon med forretningsforbindelser

Reisende kan bruke ESTA-godkjenningen til å møte forretningsforbindelser med base i USA. Det kan for eksempel dreie seg om å diskutere potensielle avtaler, kontrakter, samarbeid eller rett og slett å bygge og vedlikeholde forretningsforbindelser.

2. Delta på konferanser eller seminarer

Fagpersoner kan delta på utdannings-, vitenskapelige eller forretningsmessige konferanser eller seminarer. Dette gjør det mulig å utveksle kunnskap og ideer og bygge internasjonale nettverk.

3. Kortvarig opplæring

Med en ESTA kan personer gjennomgå kortvarig opplæring. Dette omfatter imidlertid ikke lønnet arbeid eller langvarige arbeidsopphold. Opplæringen skal være en del av en idéutveksling eller faglig utvikling, ikke en skjult form for ansettelse.

4. Forhandle om kontrakter eller avtaler

ESTA tillater reisende å forhandle kontrakter eller handelsavtaler, inngå forretningsavtaler eller håndtere andre forretningstransaksjoner.

5. Kjøpe eiendom eller varer

Reisende kan også bruke ESTA til å kjøpe eiendom eller varer, inkludert å delta på messer eller utstillinger for å se etter produkter.

Poenget med å bruke ESTA i forretningsøyemed

ESTA gir fleksible muligheter for forretningsreisende fra deltakerlandene, og dekker en rekke aktiviteter. Det er imidlertid viktig å huske på at VWP og ESTA er ment for kortvarige, ikke-immigrantbesøk og ikke gir mulighet for langvarig ansettelse eller opphold. For lengre opphold, mer komplekse forretningsaktiviteter eller ansettelse bør du søke en mer passende visumkategori. Som alltid anbefales det at du rådfører deg med en innvandringsekspert eller advokat for å finne ut hva som er de beste alternativene i ditt tilfelle.

Konklusjon

Selv om USA ikke tilbyr et "Golden Visa"-program på samme måte som enkelte andre land, er EB-5 Immigrant Investor Program en mulighet for utlendinger til å få permanent opphold gjennom betydelige økonomiske investeringer. Det amerikanske programmet legger imidlertid større vekt på jobbskaping, streng kontroll av midlene og en klar vei til statsborgerskap først etter en periode med permanent opphold. Disse egenskapene gjenspeiler landets bredere tilnærming til innvandring, som balanserer økonomiske fordeler med hensynet til sikkerhet, økonomiske konsekvenser og prinsippene for amerikansk statsborgerskap.