Sjekk ESTA-status
ESTA nyheter, informasjon og hjelp.

Potensielle forbedringer av ESTA

Redigert: jan. 21, 2024  | Tags: ESTA-forbedringer, ESTA-søknad, ESTA-behandling

ESTA har eksistert i over ti år. I løpet av denne perioden har systemet gjennomgått en rekke endringer som har forbedret sikkerheten, brukervennligheten og tilgjengeligheten. Blant annet har det nylig blitt gjort endringer i skjemaets layout. I 2019 ble det for eksempel gjort om til et mobiltilpasset nettsted med flere sikkerhetsrelaterte spørsmål.

Det er også noen endringer som ikke har blitt godt mottatt av brukerne. For eksempel har reduksjonen i antall umiddelbare ESTA-godkjenninger ført til reiseavbrudd for personer som søker i siste liten. Nå må et stort antall søkere vente i flere timer før de får godkjenning.

Som tredjepartsleverandør av ESTA-behandlingstjenester får vi stadig tilbakemeldinger fra brukerne. I listen nedenfor finner du de vanligste tilbakemeldingene vi får om ESTA-søknadsprosessen:

  • Redusere stress og bekymring hos reisende ved å gi raskere ESTA-godkjenning.
  • Effektivisere ankomstprosessen på amerikanske flyplasser.
  • Forbedre den generelle opplevelsen av å ankomme USA
  • Redusere risikoen for tapte flyavganger eller andre reiseavbrudd
  • Gjøre det enklere å forstå CBP-regelverket
  • Forbedre kundetilfredsheten med CBPs ankomstprosess.

Hvordan kan ESTA forbedres?

Denne artikkelen gjennomgår de åtte viktigste forslagene til forbedringer som har blitt foreslått av brukere av ESTA-systemet i løpet av de siste årene, og diskuterer sannsynligheten for at slike forbedringer blir implementert av Customs and Border Protection (CBP).

[1] CBP bør begrunne avslag på ESTA-ansøkninger

Per 2020 har CBP ikke gitt noen bekreftelse på hvorfor en ESTA har blitt avslått. Brukerne er overlatt til å spekulere i årsakene, fra tidligere straffedommer, feil i søknaden til identitetstyveri eller forveksling av identitet. Hvis man ikke har noen informasjon om årsakene til avslaget, kan noen søkere føle seg hjelpeløse med tanke på hvordan de skal kunne besøke USA. CBP kunne i det minste gi en generell begrunnelse for hvorfor en brukers søknad ble avslått. Denne informasjonen kan gjøre ESTA-søkere som har fått avslag, tryggere på at de kan sende inn en amerikansk visumsøknad som en alternativ form for reisetillatelse. Spesielt hvis årsakene kan begrunnes under et ambassadeintervju for et amerikansk visum.

På grunn av risikoen for å avsløre hvordan databasene, prosessene eller teknologien som brukes i ESTA, fungerer, er det lite sannsynlig at CBP vil offentliggjøre årsakene til avslag. Det ville dessuten være upassende å oppgi en begrunnelse for avslag med tanke på at ESTA ikke er et visum. ESTA er et visumfritak der søkere gir avkall på rettigheter som vanligvis gis til visumsøkere, mot at det blir enklere å søke om reisetillatelse på nettet. For CBP ville det å oppgi en begrunnelse for avslaget innebære et ansvar for å informere søkerne, noe de ikke er forpliktet til å gjøre.

[2] Gjeninnføre umiddelbar ESTA-godkjenning for de fleste søkere

Før 2018 innebar umiddelbar godkjenning at reisende fikk godkjent ESTA i løpet av få minutter etter at de hadde søkt. Nå er det imidlertid bare et mindretall av de reisende som får ESTA-søknadene sine godkjent umiddelbart. Etter at søknaden er sendt inn, klager de fleste ESTA-søkere over at behandlingen av ESTA-søknaden tar flere timer. I mange tilfeller kan det ta opptil 72 timer å behandle søknaden.

De reisende forklarer den økte behandlingstiden med at det gjennomføres flere sikkerhetskontroller av søkerne. Dette kan av sikkerhetsmessige årsaker ikke anses som negativt. Reisende ville gjerne ha beholdt muligheten til å få ESTA-søknadene sine behandlet umiddelbart. Det er svært verdifullt å kunne sende inn søknader i siste liten uten at reiseplanene blir forstyrret. Dette er imidlertid ikke lenger en realitet, ettersom sikkerhet og trygghet har høyere prioritet.

[3] Reduser antall spørsmål på søknadsskjemaet

Ved å redusere antallet ESTA-spørsmål, for eksempel om arbeidsforhold, adresse og annen informasjon, vil det bli færre forstyrrelser for søkerne. Som et resultat av dette bør den totale tiden det tar å sende inn en søknad reduseres. Dette vil føre til at et større antall søknader sendes inn via ESTA.

Alle obligatoriske felter i søknadsskjemaet blir imidlertid kontinuerlig vurdert med tanke på hvor verdifulle de er for å hjelpe CBP med å evaluere pågående innvandrings- og sikkerhetsrisikoer for USA. Det er derfor lite sannsynlig at noen av de eksisterende feltene i ESTA-søknaden vil bli fjernet.

[4] Legge til flere land som kvalifiserer for ESTA

Vilkårene for å bli med i Visa Waiver-programmet har ikke endret seg vesentlig i løpet av de årene programmet har eksistert. USA holder seg strengt til sine standarder når de bestemmer hvilke land som skal bli med. Det siste landet som ble tatt med i VWP, var Israel i slutten av 2023. Før Israel ble Kroatia og Polen lagt til i henholdsvis 2021 og 2019. De neste landene som vurderes for VWP, er Bulgaria og Romania.

[5] Øke perioden for tillatte opphold

Godkjente reisende kan bruke ESTA til å oppholde seg i USA i opptil 90 dager. VWP-godkjente reisende som ønsker å bli lenger, må imidlertid søke om et amerikansk B2-turistvisum eller B1-forretningsvisum, som begge ofte kalles besøksvisum.

Det er lite sannsynlig at oppholdstiden vil bli utvidet fra 90 dager for ESTA. Hvis brukerne ønsker å oppholde seg utover en sammenhengende periode på 90 dager, vil et besøksvisum være egnet for deres behov.

[6] Øke varigheten av ESTA

I dag er en godkjent ESTA gyldig i to år fra utstedelsesdatoen, eller til passets utløpsdato. Den første av disse to datoene regnes som utløpsdato. Andre elektroniske reisetillatelser, som Canada eTA og den nyetablerte europeiske ETIAS, vil gi reisende en periode på 5 år på en godkjent reisetillatelse. En lengre periode med godkjent reisetillatelse vil redusere tidsbruken knyttet til å søke på nytt og redusere kostnadene for søkerne.

Med tanke på at CBP kontinuerlig gjennomfører sikkerhetskontroller av godkjente ESTA-tillatelser, er det ikke forventet at en økning av varigheten på ESTA utover to år vil ha negative konsekvenser for sikkerheten. CBPs inntekter vil imidlertid bli påvirket hvis antallet årlige ESTA-søknader synker på grunn av den økte varigheten på godkjenningene. Siden de økonomiske konsekvensene er betydelige for amerikanske myndigheter, er det lite sannsynlig at ESTA-perioden vil bli forlenget, med mindre det gjøres sammen med en økning i søknadsgebyret.

[7] Tillat brukere å forhåndsutfylle en ny ESTA-søknad basert på data fra en utløpt søknad.

For mange brukere vil det være tidsbesparende å kunne søke om ESTA på nytt ved hjelp av tidligere søknadsinformasjon. Begrunnelsen er at det er lite sannsynlig at informasjonen for mange søkere har endret seg mellom søknadene. Hvis ESTA-systemet hadde en funksjon som gjorde det mulig for brukerne å raskt forhåndsutfylle nye søknadsskjemaer basert på informasjonen fra en tidligere ESTA-godkjenning, ville det fremskynde søknadsprosessen. Systemet ville måtte validere brukeren ved å kreve at han eller hun oppgir opplysninger om tidligere autorisasjon eller passnummer for å bekrefte identiteten.

Denne funksjonen vil være en verdifull tidsbesparelse, spesielt i de kjedelige delene av søknaden, for eksempel feltene for person-, adresse- og ansettelsesinformasjon. Det kan imidlertid være meningen at CBP ikke tillater at søknadene fylles ut automatisk. Det kan være av sikkerhetshensyn at søkerne må fylle ut og bekrefte opplysningene for hver ESTA-søknad som sendes inn.

[8] Gi klarhet i antallet tillatte inn- og utreiser

Et av de mer forvirrende aspektene ved å reise med ESTA er antallet tillatte inn- og utreiser til USA. Selv om CBP sier at det ikke er noen faste grenser, bør reisende være oppmerksomme på at de ikke viser tegn til å bruke VWP som et middel til å leve ulovlig i USA.

Hyppige, korte reiser til USA i løpet av kort tid kan få negative konsekvenser for fremtidige ESTA- eller visumsøknader, særlig hvis den reisende er nær ved å overskride eller har overskredet grensen. CBP kan derfor varsle reisende via e-post når det er sannsynlig at de er i ferd med å overskride ESTA-perioden.

Konklusjon

Enhver forbedring av ESTA må forbedre eller ikke ha noen innvirkning på sikkerhetskontrollen, i tillegg til å gi samme eller økte inntekter til CBP. Forbedringer som ligner på de som er foreslått ovenfor, vurderes sannsynligvis jevnlig av CBP. Det er imidlertid sannsynlig at bare noen få av de undersøkte forbedringene vil bli vurdert av CBP. Forhåpentligvis vil i det minste noen av forbedringene bli implementert før heller enn senere for reisende i nød.