Sjekk ESTA-status
ESTA nyheter, informasjon og hjelp.

Når skal du søke om ESTA?

Redigert: jan. 21, 2024  | Tags: ESTA-søknadstid, ESTA-status, ESTA-søknadsveiledning

Reiser til USA under Visa Waiver Program (VWP ) effektiviseres av Electronic System for Travel Authorization (ESTA), et automatisert system som avgjør om besøkende er kvalifisert for korte opphold. Ved å finne ut når du bør søke om ESTA, får du en god pekepinn på når du bør starte ESTA-søknaden. Hvis en ESTA-søknad godkjennes, utstedes den for en periode på to år eller til den datoen søkerens pass utløper, avhengig av hvilken dato som kommer først. Hvis en søker planlegger flere korte reiser til USA i løpet av to år, kan det derfor være bedre å vente med å søke om ESTA til nærmere tidspunktet for den første avreisen.

Det er viktig å vite når man skal søke om ESTA for å sikre en smidig reiseopplevelse. I denne artikkelen finner du en detaljert veiledning om det ideelle tidspunktet for ESTA-søknader, faktorer du bør ta hensyn til, og tips til hvordan du unngår vanlige fallgruver.

When to apply for ESTA
Når bør du søke om ESTA?Forstå ESTA og formålet med det

Før vi går nærmere inn på tidsaspektet, er det viktig å forstå hva ESTA er og hvilken rolle det spiller i reiseprosessen. ESTA er ikke et visum, men en forutsetning for at borgere fra VWP-land skal kunne reise til USA uten visum for turisme, forretninger, transitt eller medisinske formål, for opphold på opptil 90 dager. Systemet screener de reisende før ankomst, noe som øker sikkerheten samtidig som det legger til rette for rask innreise når de lander i USA.

Når du skal søke om ESTA: Generelle retningslinjer

U.S. Customs and Border Protection (CBP ) anbefaler at du søker om ESTA så snart du begynner å planlegge reisen til USA. Ideelt sett bør søknaden sendes inn minst 72 timer før reisedatoen. Denne anbefalingen gjelder for å ta høyde for eventuelle forsinkelser eller problemer som kan oppstå under søknadsprosessen.

Hvis en søker bare planlegger én reise til USA i løpet av de neste to årene, kan vedkommende søke når som helst, så lenge ESTA-søknaden sendes inn minst 72 timer før avreise, da dette er den maksimale tiden det tar for CBP å behandle en ESTA-søknad.

Betydningen av en tidlig søknad

Det er viktig å søke ESTA tidlig av flere grunner. For det første gir det god tid til å løse eventuelle problemer som kan oppstå, for eksempel feil i søknaden eller behov for ytterligere screening. Hvis ESTA-søknaden avslås, har den reisende tid til å søke om amerikansk visum, som er en lengre og mer omfattende prosess.

En tidlig søknad gir også ro i sjelen når man vet at et viktig aspekt av reiseplanleggingen er ivaretatt i god tid. Dette er spesielt viktig for forretningsreisende eller personer med faste reisedatoer som ikke har råd til forstyrrelser i siste liten.

Situasjoner som krever spesiell oppmerksomhet

Enkelte situasjoner krever ekstra oppmerksomhet når du søker om ESTA. Hvis du for eksempel har et kriminelt rulleblad, tidligere har blitt nektet innreise til USA eller tidligere har hatt problemer med visumet, er det lurt å søke om ESTA i god tid før 72-timersanbefalingen. Disse faktorene kan føre til ekstra kontroll, og hvis du søker tidlig, får du nok tid til å håndtere eventuelle komplikasjoner.

Hvis du nylig har endret navn, nasjonalitet eller fått nytt pass, er det også viktig å søke om ESTA med oppdatert informasjon så snart som mulig for å sikre at reisetillatelsen din er korrekt og gyldig.

Hva skjer hvis du blir nektet ESTA?

Hvis en ESTA-søknad avslås, må den reisende søke om amerikansk visum hvis vedkommende ønsker å reise inn i USA. For å være på den sikre siden anbefales det derfor at USA-besøkende søker om ESTA minst åtte uker før avreise til USA for å ta høyde for uforutsette omstendigheter som kan oppstå i forbindelse med ESTA-godkjenningen. Dette gir personer som har fått avslag på ESTA, rundt åtte uker på seg til å søke om amerikansk visum, som vanligvis tar mellom fire og seks uker å behandle, avhengig av hvilken amerikansk ambassade søkeren har valgt og personlige forhold.

Fornyelse av ESTA

ESTA-tillatelser er vanligvis gyldige i to år eller til passet ditt utløper, avhengig av hva som kommer først. Det er viktig å sjekke utløpsdatoen for ESTA-tillatelsen før du planlegger nye reiser til USA. Hvis ESTA-tillatelsen er utløpt eller passet ditt er fornyet, må du søke om en ny ESTA-tillatelse. I likhet med førstegangssøknader anbefales det å søke om fornyelse minst 72 timer før reisedatoen, men tidligere er alltid bedre.

Hva skjer hvis du søker for sent?

Søkere som ønsker å søke om ESTA mindre enn 72 timer før avreise til USA, risikerer at reiseplanene deres blir avbrutt hvis søkeren ikke kan reise til USA på grunn av en ESTA-søknad som er under behandling eller er avslått. En besøkende som skal til USA, vil få ESTA-beviset sitt kontrollert før de går om bord på et fly som skal til USA, samt ved ankomst til et amerikansk reisemål.

Selv om ESTA-søknader ofte behandles raskt, noen ganger i løpet av minutter, er det ingen garanti for at dette alltid vil være tilfelle. For sene søknader gir ikke rom for å løse problemer eller søke om visum om nødvendig.

Tips for en smidig ESTA-søknadsprosess

Dobbeltsjekk opplysningene dine: Sørg for at all informasjon i ESTA-søknaden er korrekt og stemmer overens med opplysningene i passet ditt. Feil kan føre til forsinkelser eller avslag.

Følg med påsøknadens status: Etter at du har sendt inn ESTA-søknaden, bør du sjekke statusen regelmessig. Hvis søknaden ikke er ferdigbehandlet, eller hvis du blir bedt om tilleggsinformasjon, må du ta kontakt umiddelbart.

Forstå ESTA-kravene: Gjør deg kjent med kriteriene for visumfritaksprogrammet og ESTA-kravene. Sørg for at formålet med reisen og varigheten av oppholdet er i samsvar med disse kriteriene.

Vær forberedt på andre reisekrav: I tillegg til ESTA må du være oppmerksom på andre reisekrav, for eksempel at du må ha gyldig pass og oppfylle eventuelle helse- og vaksinasjonsforskrifter.

Konklusjon

Å søke om ESTA er et viktig skritt i forberedelsene til reiser til USA under Visa Waiver-programmet. For å sikre en stressfri opplevelse bør du søke om ESTA så tidlig som mulig, helst så snart du begynner å planlegge reisen. En tidlig søknad gir deg tilstrekkelig tid til å løse eventuelle problemer og gir deg ro i sjelen. Ved å forstå viktigheten av timing i ESTA-søknadsprosessen og følge tipsene ovenfor, kan reisende se frem til et problemfritt og behagelig besøk i USA.