Sjekk ESTA-status
ESTA nyheter, informasjon og hjelp.

Hvordan midler generert av ESTA brukes i USA.

Redigert: des. 02, 2023  | Tags: ESTA-forbedringer, ESTA-behandling

Visa Waiver Program(VWP) og Electronic System for Travel Authorization(ESTA) er en integrert del av USAs reisepolitikk og spiller en viktig rolle i reguleringen og tilretteleggingen av reiser til USA. Denne artikkelen tar for seg det økonomiske aspektet ved disse systemene, spesielt hvordan amerikanske myndigheter bruker midlene som genereres gjennom dem, og gir en oversikt over VWP.

Oversikt over Visa Waiver-programmet (VWP)

VWP, som er opprettet av amerikanske myndigheter, gjør det mulig for borgere fra 41 land å reise inn i USA for forretnings- eller turistformål i opptil 90 dager uten visum. VWP-landene gir i sin tur amerikanske borgere og statsborgere tillatelse til å reise til deres territorier uten visum i en tilsvarende periode for forretnings- eller turistformål.

VWP fremmer internasjonal reisevirksomhet og opprettholder samtidig sikkerheten ved USAs grenser.

Hva er ESTA?

Electronic System for Travel Authorization (ESTA) er et sikkerhetstiltak som ble innført i forbindelse med VWP. Reisende under VWP blir screenet før avreise til USA, slik at myndighetene kan vurdere sikkerhetsrisikoen de kan utgjøre.

For å reise under VWP må statsborgere fra deltakerlandene søke om en godkjent ESTA. ESTA-søknader sendes inn på nettet, og godkjenning mottas vanligvis innen 72 timer.

Tildeling av ESTA- og VWP-midler

Amerikanske myndigheter bruker midlene fra ESTA og VWP til å finansiere ulike programmer og tiltak. Pengene fordeles mellom følgende hovedområder:

[1] Driftskostnader og vedlikehold

En del av midlene går til vedlikehold av selve ESTA-systemet. Dette inkluderer vedlikehold av den elektroniske plattformen, sikring av sikkerheten, behandling av søknader og oppdatering av systemet etter behov.

[2] Corporation for Travel Promotion (Brand USA)

I henhold til Travel Promotion Act of 2009 går en del av ESTA-avgiften til å finansiere Corporation for Travel Promotion, nå kjent som Brand USA. Brand USA er et offentlig-privat partnerskap som har til oppgave å markedsføre USA som et førsteklasses reisemål. Selskapets oppgave er blant annet å øke den internasjonale forståelsen av USAs reisepolitikk, fremme amerikansk turisme og skape økonomisk vekst.

[3] Amerikanske toll- og grensemyndigheter (CBP)

CBP mottar også en del av ESTA-avgiften. Disse midlene brukes til å sikre USAs grenser og legge til rette for lovlig internasjonal reisevirksomhet og handel. Dette omfatter opplæring av personell, anskaffelse av utstyr og forbedringer av anlegg og infrastruktur for å administrere og sikre USAs grenser bedre.

[4] Det amerikanske departementet for innenlands sikkerhet (DHS)

En del av avgiften går til DHS for å forbedre sikkerhetstiltakene og sikre trygg og lovlig innreise for reisende til USA. Dette omfatter utvikling og implementering av programmer for å sikre USAs luft-, land- og sjøgrenser og legge til rette for lovlig innvandring.

Konklusjon

Visa Waiver-programmet og ESTA er avgjørende for å fremme sikre og effektive internasjonale reiser til USA. Gebyrene som kreves inn gjennom ESTA-systemet, støtter vedlikehold og forbedring av USAs sikkerhetsinfrastruktur og finansierer initiativer for å fremme amerikansk turisme globalt.

Disse programmene representerer en balanse mellom å ønske internasjonale besøkende velkommen og å opprettholde sikkerheten ved landets grenser. Gjennom en strategisk fordeling av midlene de genererer, sørger amerikanske myndigheter for at denne balansen opprettholdes og bidrar til landets økonomiske vekst og sikkerhet.