Sjekk ESTA-status
ESTA nyheter, informasjon og hjelp.

Hvilke oppgaver har det amerikanske toll- og grensepolitiet (CBP)?

Redigert: okt. 31, 2023  | Tags: Tollvesen og grensevern, Grensesikkerhet, Innvandring i USA

U.S. Customs and Border Protection (CBP ) er det føderale byrået som er ansvarlig for å beskytte landets grenser. CBP jobber utrettelig med å holde kriminelle og farlige gjenstander ute av landet, og samtidig legge til rette for lovlig handel og reisevirksomhet. I denne artikkelen skal vi se nærmere på hva CBP gjør og hvordan det påvirker reisende som reiser inn i USA.

[1] CBP beskytter USAs grenser

CBP samarbeider tett med ulike partnere, inkludert andre offentlige etater og lokale politimyndigheter, for å opprettholde USAs grenser ved å forhindre at terrorister, utenlandske kriminelle og annet forbudt materiale kommer inn i landet. Gjennom land-, luft- og sjøporter arbeider høyt utdannede betjenter iherdig for å stoppe ulovlig handel over USAs grenser ved hjelp av årvåkenhet, teknologi som ansiktsgjenkjenning og håndhevelse av eksisterende lover. Etter hvert som truslene endrer seg hver dag, tilpasser CBP seg kontinuerlig for å kunne beskytte USA på en effektiv måte, samtidig som de hjelper lovlydige reisende med å komme trygt inn i USAs innreisehavner.

[CBP håndhever innvandringslover og -forskrifter, bekjemper terrorisme og beskytter mot narkotikasmugling og smuglervarer.

CBP er ikke bare en viktig del av den nasjonale sikkerheten, men også en viktig drivkraft for USAs sikkerhet og helse. CBP håndhever lover og regler for innvandring og beskytter mot smugling av narkotika til USA. Byrået jobber også hardt for å bekjempe terrorisme og sørge for at amerikanske borgere er trygge mot angrep i utlandet eller i hjemlandet. CBPs arbeid forenkles gjennom administrasjonen avESTA-programmet (Electronic System for Travel Authorization) og håndhevelsen av visumregler og -forskrifter. CBP spiller en sentral rolle når det gjelder å identifisere utlendinger som reiser inn i USA gjennom sikkerhetskontroller som muliggjøres av Visa Waiver-programmet og ESTA.

Videre fortsetter CBP å identifisere og begrense trusler som involverer ulovlig flyt av varer eller smuglergods over USAs grenser, og styrker prosessene for å bekjempe produktforfalskning som truer både enkeltpersoners sikkerhet og den føderale økonomien. Til syvende og sist er CBP fortsatt forpliktet til å sikre USA mot ulovlige trusler og aktiviteter.

[3] CBP regulerer varestrømmen inn i og ut av landet.

U.S. Customs and Border Protection spiller en viktig rolle i reguleringen av varestrømmen fra utlandet til USA. CBP skal sørge for at importørene overholder lover og regler for handel, og at toll og avgifter blir innkrevd og anvendt korrekt. Dermed har dette byrået blitt en viktig bærebjelke i arbeidet med å opprettholde integriteten til de internasjonale handelsmarkedene. Uten deres arbeid ville skruppelløse aktører kunne påvirke den globale handelen i stor grad ved å unngå avgifter eller selge varer av dårligere kvalitet. Når CBP er på plass, kan både bedrifter og forbrukere nyte godt av fordelene ved fri handel på tvers av landegrensene.

[4] CBP forhindrer ulovlig innførsel av mennesker og dyr til USA.

USAs grenser er en viktig del av landets sikkerhet. For å ivareta nasjonens sikkerhet arbeider U.S. Customs and Border Protection iherdig for å forhindre at mennesker og dyr kommer ulovlig inn i landet. Denne avdelingen er ansvarlig for å oppdage og pågripe reisende som ikke har papirene i orden, inspisere innkommende last ved innreisehavnene, hindre at landbruksprodukter som kan være skadelige for miljøet kommer inn eller ut av landet, samt patruljere både på land og til vanns for å beskytte USAs grenser. Med sitt utrettelige fokus på sikkerhet har Customs and Border Protection blitt en formidabel styrke når det gjelder å beskytte USAs hjemland.

[5] CBP bistår andre politimyndigheter i etterforskning og pågripelser.

CBP er også en viktig del av USAs rettshåndhevingsnettverk. Som et føderalt byrå bistår CBP andre byråer når de blir bedt om hjelp til etterforskning eller pågripelser. CBP bidrar blant annet med teknisk ekspertise på immigrasjons- og tollområdet og koordinering på tvers av etatene. Denne involveringen effektiviserer informasjonsutvekslingen mellom ulike myndighetsorganisasjoner.

Uten dette viktige samarbeidet ville mange politietterforskninger og pågripelser av tiltalte vært svært vanskelig. Takket være de dedikerte tjenestemennene i CBP har politimyndigheter over hele landet en effektiv alliert når det gjelder å sikre at rettferdigheten skjer fyllest.

Konklusjon

Det er klart at U.S. Customs and Border Protection spiller en viktig rolle for å holde amerikanere og reisende trygge og sikre ved å overvåke USAs grenser, håndheve innvandringslover, forhindre smugling av narkotika og smuglervarer, regulere varestrømmen inn og ut av landet, forhindre ulovlig innførsel av mennesker og dyr og bistå andre politimyndigheter etter behov. I tillegg ivaretar CBP den økonomiske sikkerheten ved å sørge for at amerikanske bedrifter ikke får en ulempe i forhold til sine internasjonale konkurrenter. Ved å anerkjenne viktigheten av CBPs oppdrag kan vi alle sette pris på arbeidet de gjør for å gjøre USA sterkere for fremtidige generasjoner.