Hva er ESTA-spørsmålene?

Publisert: Aug 23, 2018, Redigert: Oct 15, 2022 | Tags: ESTA-skjemaet, ESTA-søknad, ESTA spørsmål

ESTA-søknaden håndteres og administreres av sikkerhetsdepartementet. Formålet med søknaden er å samle inn en betydelig mengde informasjon slik at toll- og grensekontrollen i USA kan dobbeltsjekke en søkers informasjon via flere internasjonale terror-. no-fly- og kriminelle databaser. Men de ansatte i USA tar hensyn til søknadstiden – Hvis ESTA-søknaden tar for mye tid, vil formålet med nettbasert reisegodkjennelse være borte, siden det er upraktisk for reisende og muligens ville motvirke turisme til USA. ESTA-spørsmålene reflekterer ønsket om å spørre om et minimum av informasjon som gir grensekontrollen myndighet til å avgjøre om en søker utgjør en risiko til USAs sikkerhet.

Følgende tabell kan brukes til spørrefeltene i hver del på ESTA-søknaden (kilde: https://www.cbp.gov/)

ESTA-søknad

ESTAs spørrefelter

SØKER-/PASSINFORMASJON

Etternavn, fornavn, kjønn, aliaser, fødselsdato, fødested, fødeland, passnummer, statsborgerskap, nasjonalt ID-nummer, passets utstedsdato, passets utløpsdato, passets utstedsland, har du noensinne fått pass eller nasjonalt ID-kort for å reise til et annet land? Hvis ja, oppgi utstedsland, dokumenttype, dokumentnummer og utløpsår.

ANNET STATSBORGERSKAP/NASJONALITET

Er du innbygger eller statsborger i et annet land? Hvis ja, oppgi land for statsborgerskap/nasjonalitet, hvordan fikk du statsborgerskap/nasjonalitet fra dette landet? Har du vært innbygger eller statsborger i et annet land? Hvis ja, oppgi land for statsborgerskap/nasjonalitet.

GE-MEDLEMSKAP

Er du medlem av CBPs globale innreiseprogram? Hvis ja, oppgi PASSID/medlemsnummer

FORELDRE

Begge foreldres familienavn og fornavn

KONTAKTINFORMASJON

Adresselinje 1, adresselinje 2, leilighetsnummer, poststed, stat/provins/region, land, telefontype, telefonnummer, e-postadresse

SOSIALE MEDIER (VALGFRITT)

Leverandør/plattform, sosiale medier-identifikator

INFORMASJON OM ANSETTELSESFORHOLD

Har du en nåværende eller tidligere arbeidsgiver? Hvis ja, oppgi jobbtittel, arbeidsgivers navn, adresselinje 1, adresselinje 2, poststed, stat/provins/region, land, telefonnummer

ANGI REISEINFORMASJON

Inntraff reisen til USA i transitt til et annet land? Hvis ja, oppgi informasjonen i neste del:

USA FORMÅL MED KONTAKTINFORMASJON

Navn, adresselinje 1, adresselinje 2, leilighetsnummer, poststed, stat, telefonnummer

ADRESSE I USA

Navn, adresselinje 1, adresselinje 2, leilighetsnummer, poststed, stat, telefonnummer

KONTAKTINFORMASJON VED NØDSTILFELLER I ELLER UTENFOR USA

Etternavn, fornavn (gitt fornavn), e-postadresse, telefonnummer,

KVALIFIKASJONSSPØRSMÅL

  1. Har du en fysisk eller psykisk forstyrrelse, er du misbruker eller avhengig av narkotika, eller har du noen av følgende sykdommer (smittsomme sykdommer er spesifisert i samsvar med section 361(b) of the Public Health Service Act): Kolera, difteri, smittsom tuberkulose, pest, kopper, gul feber, viral hemoragisk feber inkludert ebola, lassafeber, marburg, crimean-Kongo, alvorlig akutt luftveissykdom som kan overføres til andre personer og sannsynligvis vil ende i død.
  2. Har du noen gang blitt arrestert eller dømt for en forbrytelse som resulterte i alvorlig skade på eiendom, eller alvorlig skade på en annen person eller offentlig myndighet?
  3. Har du noen gang brutt noen lov relatert til besittelse, bruk eller distribusjon av illegale rusmidler?
  4. Forsøker du å engasjere deg i eller har du noen gang vært involvert i terrorvirksomhet, spionasje, sabotasje eller folkemord?
  5. Har du noen gang begått bedrageri eller uriktig fremstilling av deg selv eller andre for å få tak i, eller hjelpe andre til å få tak i, visum eller innreise til USA?
  6. Er du for tiden arbeidssøkende i USA eller var du tidligere ansatt i USA uten godkjent tillatelse fra den amerikanske regjeringen?
  7. Har du noen gang blitt nektet et amerikansk visum du har søkt om med ditt nåværende eller tidligere pass, eller har du noen gang blitt nektet adgang til USA eller fått trukket tilbake tillatelse om adgang ved et ankomststed i USA?
  8. Har du noen gang bodd i USA lengre enn godkjennlsesperioden gitt til deg av amerikanske myndigheter?
  9. Har du reist til eller oppholdt deg i Iran, Irak, Libya, Nord-Korea, Somalia, Sudan, Syria eller Jemen fra og med 1. mars 2011 eller senere?

SØKER-/PASSINFORMASJON

Første del av skjemaet fokuserer på grunnleggende informasjon om søker, inkludert for- og etternavn. I denne delen er det nødvendig med informasjon om søkers passinformasjon og informasjon og relevant dokumentasjon om nasjonalitet. Vær forsiktig når du angir passinformasjon, siden dette er vanlige feil som resulterer i at ESTA blir ugyldig, ettersom informasjonen i ESTA-søknaden må stemme med passet. Andre vanlige feil er at søkere angir mellomnavn i feltet for fornavn, og fornavn i feltet for etternavn og omvendt.

ANNET STATSBORGERSKAP/NASJONALITET

Dette avsnittet krever informasjon om tidligere og nåværende statsborgerskap. Dersom søker har et annet statsborgerskap, må søker oppgi hvordan de fikk statsborgerskapet og oppgi informasjon om dette landet, det være seg tidligere eller nåværende.

GE-MEDLEMSKAP

Customs and Border Protection – CBP (Toll og grensekontrollen) har et internasjonalt innreiseprogram for rask innreise og sikkerhetsklarering. CBP Global innreisepassasjerer forhåndsgodkjennes, og er dermed en lavrisiko-reisende. Medlemmer av programmet kan komme inn i USA gjennom automatiske kiosker på ulike flyplasser i USA.

FORELDRE

I dette avsnittet må du oppgi informasjon om foreldre, inkludert for- og etternavn. Dersom denne informasjonen er ukjent bruker du personene som tok vare på deg da du var yngre eller skriver ‘UKJENT’ dersom du ikke hadde foreldre eller omsorgspersoner.

KONTAKTINFORMASJON

Standard kontaktadresse er nødvendig i denne delen av søknaden. CBP vil sannsynligvis ikke bruke adresseinformasjonen til korrespondanse. E-postadressen din blir brukt til kommunikasjon om ESTA-søknaden.

SOSIALE MEDIER (VALGFRITT)

CBP inkluderte denne delen i 2016 for å samle inn informasjon om en søkers informasjon på sosiale medier. Denne informasjonen er for øyeblikket ikke obligatorisk, men de kan bli det i fremtiden dersom innhentet informasjon anses å være av verdi ved bestemmelse av sikkerhetsrisikoer.

INFORMASJON OM ANSETTELSESFORHOLD

Delen om ansettelsesinformasjon i ESTA-søknaden inneholder spørsmål om søkers arbeidsgivers navn og kontaktinformasjon. Denne informasjonen er obligatorisk siden den gir CBP innsikt i arbeidssituasjonen. Selv om denne informasjonen sannsynligvis ikke brukes for å godkjenne eller avslå ESTA-søknader, er det sannsynlig at den benyttes av grensevakter som kan stille besøkende ved grensen spørsmål om formålet med reisen i USA og ektheten i at de skal returnere til hjemlandet etter at reiseplanene er fullført.

USA FORMÅL MED KONTAKTINFORMASJON

Reisende som kommer til USA for andre årsaker enn gjennomreise, må oppgi informasjonen på deres kontakt i USA, inkludert adresse og telefonnummer. Dersom en søker ikke har kontaktperson i USA, kan de oppgi informasjonen til et hotell i USA. Disse ESTA-spørsmålene lar CBP avgjøre hvor en søker sannsynligvis vil oppholde seg under besøket, eller oppgi informasjon om en besøkendes forbindelse.

ADRESSE I USA

Informasjonen i denne delen kan være den samme som ovenfor hvis, for eksempel, en turist besøker New York og bare har hotellets kontaktinformasjon tilgjengelig og ingen kontaktperson i USA. Forretningsreisende som kommer for å forhandle fram en kontrakt, skal oppgi navnet på kontaktpersonen i én del og informasjon om hotell eller overnatting i den neste.

KONTAKTINFORMASJON VED NØDSTILFELLER I ELLER UTENFOR USA

Dersom søker har et medisinsk nødstilfelle uten nærmeste pårørende, bruker CBP denne informasjonen til å kontakte ESTAs søkers utvalgte personer.

KVALIFIKASJONSSPØRSMÅL

Disse 9 ja/nei-spørsmålene avgjør reisendes berettigelse. Spørsmålene omfatter en rekke emner med det formål å avgjøre om en søker kan være en risiko grunnet personlig helse, kriminell historikk, narkotikahistorikk, terrorrelaterte aktiviteter, ambisjoner om ansettelse i USA, innvandrings- og visumhistorikk i USA samt reisehistorikk til utvalgte land i Afrika og Midtøsten. Dersom du svarer ‘ja’ på noen av ESTAs kvalifikasjonssspørsmål, vil dette mest sannsynlig resultere i avslag på søknaden, så vær nøye når du fyller ut denne delen av søknaden.

RETTIGHETSFRASKRIVELSE

Søkere må også fylle ut delen «Rettighetsfraskrivelse» som hovedsakelig slår fast at en søker fraskriver seg rettigheter til å anke eller fornye en beslutning av Customs and Border Protection på en ESTA-søknad. Samtykke i denne rettighetsfraskrivelsen er obligatorisk for å sende inn en ESTA-søknad.

SERTIFIKASJONSDEL

I denne delen samtykker ESTA-søkeren i at han/hun fullstendig forstår spørsmålene i søknaden og har besvart dem sannferdig og riktig så godt de kan. Samtykke av denne sertifiseringen er obligatorisk for å sende inn en ESTA-søknad.

BETALINGSINFORMASJON

På betalingsskjemaet må debet- eller kredittkortinformasjon oppgis. Den som betaler kan være en annen enn søkeren. I tillegg til debet- eller kredittkort er betaling med PayPal også et alternativ.

Konklusjon

Selv om det kan virke enkelt å fylle ut en ESTA-søknad, bør søker ta hensyn ved besvarelse av ulike spørsmål i søknaden. Heldigvis kan søkere gå gjennom svarene før søknaden sendes til behandling hos CBP. Søkere bes dobbeltsjekke oppgitt informasjon og gå gjennom svarene til ESTAs spørsmål.

Hvis du har pass fra et visafritatt land som Storbritannia, Irland, Australia, New Zealand eller andre vesteuropeiske land og ønsker ESTA for turist-, forretnings-, medisinske eller transittformål, begynn på søknaden, eller besøk Vanlig stilte spørsmå for å lære mer om ESTA

Søk om ESTA

Dele

FacebookTwitterYoutube

Søk om ESTA

ESTA er en nødvendig reiseautorisasjon for kvalifiserte reisende som kommer inn i USA med land, luft eller sjø for besøk på mindre enn 90 dager.

Søk om ESTA