Sjekk ESTA-status
ESTA nyheter, informasjon og hjelp.

Hva er ESTA-spørsmålene?

Redigert: aug. 23, 2023  | Tags: ESTA-søknadsveiledning, ESTA-skjema, ESTA-søknad, ESTA-spørsmål

ESTA-søknadsskjemaet forvaltes og administreres av Department of Homeland Security (DHS). Formålet med skjemaet er å samle inn en betydelig mengde informasjon slik at U.S. Customs and Border Protection (CBP ) kan kryssjekke søkerens opplysninger i en rekke internasjonale terror-, flyforbuds- og kriminaldatabaser. DHS og CBP tar imidlertid hensyn til hvor lang tid det tar å søke om ESTA, for hvis ESTA-skjemaet er for tidkrevende og tungvint, går hensikten med den nettbaserte reisetillatelsen tapt, ettersom det vil være til ulempe for de reisende og muligens motvirke turisme til USA. Spørsmålene i ESTA-skjemaet gjenspeiler derfor et ønske om å be om et minimum av informasjon som gjør at grensemyndighetene kan være sikre på at søkeren ikke utgjør noen betydelig risiko for den offentlige sikkerheten i USA.

What are the ESTA Questions?
Hva er ESTA-spørsmålene?Formålet med ESTA-søknadsskjemaet

Sjekke om man er kvalifisert: ESTA vurderer om reisende fra VWP-land er kvalifisert til å reise til USA uten visum. Det bidrar til å effektivisere prosessen for reisende med lav risiko fra disse landene.

Sikkerhet og trygghet: Søknadsskjemaet screener reisende før avreise til USA. Denne tidlige screeningen gjør det mulig for amerikanske myndigheter å forhindre at personer som anses som en sikkerhetsrisiko, går om bord på fly til USA.

Håndtering avoverskridelser: Ved å samle inn data om reisende kan USA bedre overvåke og håndheve kravet om maksimalt 90 dagers opphold for VWP-reisende.

Lettere å reise: For reisende fra VWP-land er det raskere og enklere å få en ESTA-godkjenning enn å søke om visum. Det gjør det enklere å reise på turist- eller forretningsreise i opptil 90 dager.

Datainnsamling: ESTA samler inn data om reisende som kan brukes til ulike formål, blant annet til å spore reisemønstre, forstå reiselivstrender og sikre at amerikanske immigrasjonsregler overholdes.

Innkreving av gebyrer: ESTA-søknaden er forbundet med et gebyr. En del av denne avgiften går til å fremme turisme til USA, mens en annen del dekker driftskostnadene for ESTA-systemet.

Spørsmål til ESTA-skjemaet

Følgende tabell kan brukes som referanse for spørsmålsfeltene som stilles i hver del av ESTA-skjemaet. Hver seksjon blir deretter diskutert under tabellen. Svarene på spørsmålene nedenfor er alle obligatoriske, ellers er de angitt som valgfrie der det er relevant (kilde: https://www.cbp.gov/).

Avsnitt i ESTA-søknaden

Felt for ESTA-spørsmål

INFORMASJON OM SØKER/PASS

Etternavn, fornavn, kjønn, dekknavn, fødselsdato, fødested, fødeland, passnummer, statsborgerskapsland, nasjonalt identifikasjonsnummer, passets utstedelsesdato, passets utløpsdato, passets utstedelsesland, Har du noen gang fått utstedt pass eller nasjonalt identitetskort for reiser fra et annet land? Hvis ja, oppgi utstederland, dokumenttype, dokumentnummer og utløpsår.

ANNET STATSBORGERSKAP/NASJONALITET

a) Har du noen gang fått utstedt pass eller nasjonalt identitetskort for reiser fra et annet land? Hvis ja, oppgi utstederland, dokumenttype (pass eller nasjonalt identitetskort), dokumentnummer og utløpsår.
b) Er du nå statsborger i et annet land? Hvis ja, oppgi statsborgerskaps-/nasjonalitetsland, og oppgi hvordan du ervervet statsborgerskapet/nasjonaliteten fra dette landet?
c) Har du noen gang vært statsborger eller statsborger i et annet land? Hvis ja, oppgi statsborgerskaps-/nasjonalitetsland.

GE-MEDLEMSKAP

Er du medlem av CBP Global Entry-programmet? Hvis ja, oppgi PASSID/medlemsnummer.

FORELDRE

Begge foreldrenes etternavn og fornavn.

KONTAKTINFORMASJON

Adresselinje 1, Adresselinje 2, Leilighetsnummer, By, Stat/Provins/Region, Land, Telefontype, Telefonnummer, E-postadresse

SOSIALE MEDIER (VALGFRITT)

Leverandør/plattform, identifikator for sosiale medier

INFORMASJON OM ARBEIDSFORHOLD

Har du en nåværende eller tidligere arbeidsgiver? Hvis ja, oppgi stillingstittel, arbeidsgivers navn, adresselinje 1, adresselinje 2, by, delstat/provins/region, land, telefon.

OPPGI REISEINFORMASJON

Skal du reise til USA i forbindelse med transitt til et annet land? Hvis ja, oppgi informasjonen i neste avsnitt:

INFORMASJON OM KONTAKTPUNKT I USA

Navn, Adresselinje 1, Adresselinje 2, Leilighetsnummer, By, Stat, Telefonnummer

ADRESSE MENS DU ER I USA

Adresselinje 1, Adresselinje 2, Leilighetsnummer, By, Delstat, Telefonnummer

KONTAKTINFORMASJON I NØDSTILFELLER I ELLER UTENFOR USA

Etternavn, fornavn, e-postadresse, telefon,

SPØRSMÅL OM BERETTIGELSE

  1. Har du en fysisk eller psykisk lidelse, er du rusmisbruker eller narkoman, eller har du for øyeblikket noen av følgende sykdommer (smittsomme sykdommer er spesifisert i henhold til avsnitt 361(b) i Public Health Service Act): Kolera, difteri, smittsom tuberkulose, pest, kopper, gulfeber, viral hemoragisk feber, inkludert Ebola, Lassa, Marburg, Krim-Kongo, alvorlige akutte luftveissykdommer som kan overføres til andre personer og som kan føre til dødelighet.
  2. Har du noen gang blitt arrestert eller dømt for en forbrytelse som har resultert i alvorlig skade på eiendom eller alvorlig skade på en annen person eller offentlig myndighet?
  3. Har du noen gang brutt noen lov i forbindelse med besittelse, bruk eller distribusjon av ulovlige rusmidler?
  4. Ønsker du å delta i eller har du noen gang deltatt i terroristvirksomhet, spionasje, sabotasje eller folkemord?
  5. Har du noen gang begått bedrageri eller gitt uriktige opplysninger om deg selv eller andre for å få, eller hjelpe andre med å få, visum eller innreise til USA?
  6. Søker du for tiden arbeid i USA, eller har du tidligere vært ansatt i USA uten tillatelse fra amerikanske myndigheter?
  7. Har du noen gang blitt nektet visum til USA som du har søkt om med ditt nåværende eller tidligere pass, eller har du noen gang blitt nektet innreise til USA eller trukket tilbake søknaden om innreise ved en amerikansk innreisehavn?
  8. Har du noen gang oppholdt deg i USA lenger enn innreisetiden du har fått innvilget av amerikanske myndigheter?
  9. Har du reist til eller oppholdt deg i Cuba, Iran, Irak, Libya, Nord-Korea, Somalia, Sudan, Syria eller Jemen den 1. mars 2011 eller senere?

BETALINGSINFORMASJON

Fakturerende fornavn, etternavn, e-postadresse, faktureringsadresse, debet-/kredittkortinformasjon

INFORMASJON OM SØKER/PASS

Den første delen av skjemaet inneholder grunnleggende informasjon om søkeren, blant annet fornavn og etternavn. I denne delen etterspørres også informasjon om søkerens passopplysninger samt informasjon om andre nasjonaliteter og eventuelle relevante dokumenter for den andre nasjonaliteten. Opplysningene i ESTA-søknaden må stemme overens med passopplysningene. Når du oppgir informasjon i denne delen, må du være forsiktig når du skriver inn passopplysningene dine, da feil vil føre til at ESTA-søknaden blir ugyldig. Andre vanlige feil er at søkere utelater mellomnavnet sitt i fornavn-feltet, og at søkere skriver fornavnet sitt i etternavn-feltet og omvendt.

ANNET STATSBORGERSKAP/NASJONALITET

I denne delen ber vi om informasjon om tidligere og nåværende statsborgerskap eller nasjonalitet. Hvis søkeren har et annet statsborgerskap eller en annen nasjonalitet, må søkeren oppgi hvordan vedkommende har fått statsborgerskapet eller nasjonaliteten, og gi informasjon om landet og dokumentene som er utstedt. Søkere må også oppgi hvilke land de tidligere har hatt statsborgerskap eller statsborgerskap i. Skjemaet ber imidlertid ikke om informasjon om hvordan søkeren har fått statsborgerskap eller statsborgerskap som ikke lenger er aktive.

GE-MEDLEMSKAP

Customs and Border Protection (CBP) har et Global Entry-program for raskere innreise og sikkerhetsklarering. CBP Global Entry-reisende er forhåndsgodkjente og anses dermed som reisende med lav risiko. Medlemmer av programmet kan reise inn i USA via automatiserte kiosker på ulike amerikanske flyplasser. ESTA-skjemaet inneholder denne informasjonen, slik at CBP Global Entry-medlemmer sømløst kan reise inn i USA ved hjelp av sin godkjente ESTA- og medlemslegitimasjon.

FORELDRE

I denne delen må du oppgi informasjon om foreldrene dine, inkludert for- og etternavn. Som foreldre regnes biologiske foreldre, adoptivforeldre, steforeldre eller verger. Hvis denne informasjonen er ukjent, kan du bruke de personene som tok seg av deg da du var liten, eller bare "UKJENT" hvis du ikke hadde noen foreldre eller omsorgspersoner.

KONTAKTINFORMASJON

I denne delen av ESTA-søknaden skal du oppgi adresse, telefon og e-post. Sørg for at hver del av adressen din er skrevet inn korrekt i feltene. Adresselinje 1 er for eksempel gateadressen og husnummeret der du bor. CBP vil sannsynligvis ikke bruke adresseinformasjonen din til korrespondanse. E-postadressen din vil bli brukt til kommunikasjon om ESTA-søknaden din.

SOSIALE MEDIER (VALGFRITT)

CBP inkluderte denne delen i 2016 for å samle inn informasjon om søkerens sosiale medier. Søkere kan velge mellom alternativer i rullegardinmenyen i skjemaet, for eksempel Facebook, Twitter, Instagram, YouTube og andre, eller angi andre sosiale plattformer som ikke er oppført i rullegardinmenyen, sammen med identifikatoren for sosiale medier, for eksempel kontonavnet. Disse opplysningene er ikke påkrevd for øyeblikket, selv om de kan bli det i fremtiden. CBP kan bruke informasjon fra sosiale medier til å fastslå sikkerhetsrisikoen for søkere som gjennomgår ytterligere screening under behandlingen av ESTA.

INFORMASJON OM ARBEIDSFORHOLD

Avsnittet om ansettelsesinformasjon på ESTA-skjemaet inneholder spørsmål om navn og kontaktinformasjon til søkerens arbeidsgiver. Denne informasjonen er nødvendig for å gi CBP innsikt i din arbeidssituasjon. Selv om denne informasjonen sannsynligvis ikke brukes til å godkjenne eller avslå ESTA-søknader, er det sannsynlig at den brukes av grensevakter som kan spørre besøkende ved grensen om formålet med oppholdet i USA og om de virkelig ønsker å returnere til hjemlandet etter at reiseplanene er fullført.

INFORMASJON OM KONTAKTPUNKT I USA

Reisende som kommer til USA av andre grunner enn transittformål, må oppgi informasjon om sitt amerikanske kontaktpunkt, inkludert adresse og telefonnummer. Hvis en søker ikke har en amerikansk kontaktperson, kan vedkommende oppgi opplysninger om en amerikansk organisasjon eller et hotell. Hvis søkeren ikke har tilgjengelig kontaktinformasjon i USA, kan han eller hun skrive inn "UNKNOWN" i tekstfeltene og en sekvens av nuller "0" i tallfeltene. Opplysningene om det amerikanske kontaktpunktet gjør det mulig for CBP å finne ut hvor søkeren sannsynligvis vil bo under besøket, og gir informasjon om den besøkendes kontaktperson.

ADRESSE UNDER OPPHOLDET I USA

Informasjonen i denne delen kan være den samme som i den forrige, for eksempel hvis en turist besøker New York og bare har kontaktinformasjon om hotellet og ingen amerikanske kontakter. Forretningsreisende som kommer for å forhandle om en kontrakt, bør imidlertid oppgi navnet på kontaktpersonen sin i den ene delen og hotell- eller overnattingsinformasjonen i den andre delen. Hvis søkeren ennå ikke har bestilt overnatting for det planlagte besøket, kan han eller hun skrive inn "UNKNOWN" i tekstfeltene og en sekvens av nuller "0" i tallfeltene.

KONTAKTINFORMASJON I NØDSTILFELLER I ELLER UTENFOR USA.

Hvis en søker havner i en medisinsk nødsituasjon uten pårørende, vil CBP bruke informasjonen til å kontakte ESTA-søkerens utpekte personer. Noen søkere har kanskje ingen kontaktperson i nødstilfeller, og kan derfor skrive "UNKNOWN" i feltene for nødstilfeller.

SPØRSMÅL OM BERETTIGELSE

Dette er de 9 "ja"- eller "nei"-spørsmålene i ESTA som avgjør om VWP-reisende er kvalifisert. Spørsmålene omfatter en rekke temaer som skal avgjøre om søkeren utgjør en risiko på grunn av sin personlige helse, kriminell historie, narkotikahistorikk, terrorrelaterte aktiviteter, jobbsøking i USA, innvandrings- og visumhistorikk i USA, samt reisehistorikk til utvalgte land som enten anses som "State Sponsors of Terrorism" (SST) eller er i militær konflikt. Hvis du svarer "ja" på noen av disse ESTA-spørsmålene, vil søknaden sannsynligvis bli avslått, så vær nøye med å fylle ut denne delen av skjemaet. Hvis du blir bedt om å oppgi ytterligere informasjon i forbindelse med et av spørsmålene, må du sørge for å svare ærlig og kortfattet.

FRASKRIVELSE AV RETTIGHETER

Søkere må også fylle ut avsnittet "Fraskrivelse av rettigheter". Denne delen består av følgende deler:

Ingen overprøving eller anke: Ved å benytte seg av Visa Waiver Program (VWP) gjennom ESTA, erkjenner de reisende at de ikke har rett til å overprøve eller anke en U.S. Customs and Border Protection (CBP)-tjenestemanns avgjørelse om hvorvidt de har rett til å reise inn i USA.

Ingen bestridelse av utvisning: Reisende under VWP fraskriver seg enhver rett til å bestride en eventuell deportasjon, unntatt på grunnlag av en asylsøknad.

Uberettiget til visum på grunn av overskridelse av innreisetiden: Hvis reisende overskrider VWP-innreisetiden (vanligvis 90 dager), kan de miste retten til fremtidige visumfrie reiser til USA. De kan også få problemer med å søke om visum til USA i fremtiden.

Forståelse av vilkårene: Søkere bekrefter at de har lest og forstått vilkårene for Visa Waiver-programmet, inkludert at et opphold utover den tillatte oppholdstiden kan føre til at de ikke kan reise til USA i fremtiden.

Nøyaktighet og sannferdighet: Søkere bekrefter at svarene og informasjonen de oppgir i ESTA-skjemaet, er sannferdige og nøyaktige.

Fraskrivelsen av rettigheter er viktig å forstå, ettersom den understreker Visa Waiver-programmets strenge karakter. VWP-reisende har færre rettigheter ved grensen enn visuminnehavere, så det er viktig å være klar over disse begrensningene før du bestemmer deg for å bruke programmet.

SERTIFISERINGSDELEN

Sertifiseringsdelen av ESTA-søknaden fungerer som en bekreftelse fra søkeren på at opplysningene de har oppgitt, er korrekte og sannferdige. Denne delen er viktig fordi amerikanske myndigheter stoler på at søkerne er ærlige når de vurderer om de er kvalifisert til å reise under Visa Waiver-programmet (VWP).

Sannferdighet: Søkeren bekrefter at alle svarene og opplysningene som gis i ESTA-søknaden, er sanne og nøyaktige så langt søkeren kjenner til.

Konsekvenser av uriktige opplysninger: Søkeren erkjenner at falsk eller villedende informasjon kan føre til at vedkommende nektes å reise til USA under VWP. I noen tilfeller kan det å gi uriktige opplysninger få ytterligere juridiske konsekvenser.

Forståelse av fraskrivelse av rettigheter: Søkeren erkjenner at han/hun forstår vilkårene for VWP, inkludert det faktum at han/hun fraskriver seg visse rettigheter, som f.eks. å anke en CBP-tjenestemanns avgjørelse om hvorvidt han/hun kan reise inn i USA eller bestride utvisning (unntatt på asylgrunnlag).

Personvern og deling av data: Søkeren erkjenner og samtykker i at personopplysningene deres kan behandles, deles og lagres av amerikanske myndigheter for å avgjøre om de er kvalifisert til å reise.

Sertifiseringsdelen fungerer i hovedsak som en juridisk bekreftelse, og understreker viktigheten av sannferdighet og forståelse av vilkårene for VWP. Ved å fylle ut og sende inn ESTA-skjemaet godtar søkeren alle disse vilkårene.

Det er viktig at reisende går grundig gjennom sertifiseringsdelen og forstår hva den innebærer. Og for å få den mest nøyaktige og oppdaterte informasjonen er det som alltid en god idé å gå direkte til den offisielle ESTA-søknaden eller amerikanske myndigheters nettsider.

BETALINGSINFORMASJON

betalingsskjemaet må du oppgi debet- eller kredittkortopplysninger. Den som betaler, kan være en annen enn søkeren. I tillegg til debet- eller kredittkort er det også mulig å betale med PayPal.

Konklusjon

Selv om det å sende inn en ESTA-søknad kan virke som en triviell oppgave, er det en del ting man bør tenke på når man svarer på de ulike ESTA-spørsmålene i skjemaet. Heldigvis kan søkere gå gjennom svarene sine før skjemaet sendes til CBP for behandling, og det anbefales derfor at søkere dobbeltsjekker informasjonen de har oppgitt i skjemaet og går gjennom svarene på ESTA-spørsmålene.

Hvis du har et pass fra et land som er berettiget til visumfritak og ønsker å få en ESTA for turist-, forretnings-, medisinske eller transittformål, kan du komme i gang med søknaden din, ellers kan du gå til FAQ for å lære mer om ESTA.

Søk om ESTA