Sjekk ESTA-status
ESTA nyheter, informasjon og hjelp.

ESTA for reisende med flere pass eller statsborgerskap

Redigert: aug. 24, 2023  | Tags: Krav til ESTA, USA-visum, ESTA for dobbelt statsborgerskap

Innledning

Det kan være vanskelig å finne ut hvilke krav som stilles til reisetillatelse i USA for reisende med bare ett pass. Hva med deg som har dobbelt statsborgerskap eller flere pass? Denne artikkelen er ment å gi informasjon til personer som har flere pass og som ønsker å finne ut mer om kravene til visum eller ESTA når de reiser til USA.

ESTA for Travelers with Multiple Passports or Citizenships
ESTA for reisende med flere pass eller statsborgerskap

Viktige hensyn å ta for reisende med flere pass

Innreise til og utreise fra USA med samme pass

Bruk samme pass ved inn- og utreise til USA som du brukte til ESTA-søknaden. Hvis du bruker forskjellige pass, vil det sannsynligvis føre til problemer ved inn- og utreise.

Sjekke ESTA-gyldigheten din

Sjekk ESTA-statusen din regelmessig før avreise. ESTA er vanligvis gyldig i to år eller til passet ditt utløper, avhengig av hva som kommer først. Hvis du har et nytt pass, trenger du en ny ESTA.

Reiser til andre land og stater som støtter terrorisme

Hvis du reiser til enkelte land, kan det få konsekvenser for innreise til USA. Hvis du for eksempel besøker Cuba, Iran, Irak, Libya, Nord-Korea, Somalia, Sudan, Syria eller Jemen (land som USA anser som "State Sponsors of Terrorism") 1. mars 2011 eller senere, kan det få negative konsekvenser for avgjørelsen av ESTA-søknaden.

Politiske eller diplomatiske faktorer

Ta hensyn til eventuelle diplomatiske spenninger eller reiserestriksjoner mellom USA og et av landene du er statsborger av. Dette kan potensielt påvirke innreisen din, selv om det generelt sett er lite sannsynlig under VWP.

Juridiske konsekvenser

Dobbelt statsborgerskap kan ha juridiske konsekvenser, for eksempel skatteforpliktelser eller militærtjeneste i ett av landene. Sørg for at du er klar over disse faktorene.

Oppdaterte dokumenter

Sørg for at passet du har tenkt å bruke, er oppdatert og oppfyller USAs innreisekrav (det bør f.eks. være et elektronisk pass med en digital brikke som inneholder biometrisk informasjon).

Forskjeller i navn

Hvis navnet ditt varierer mellom de ulike passene dine, kan det føre til forvirring eller forsinkelser i immigrasjonskontrollen. Det anbefales at du har med deg dokumentasjon som forklarer forskjellen, selv om du bør søke om ESTA med det navnet som står i passet du skal bruke ved innreise til USA.

CBP-inspeksjon

Husk at det er de amerikanske toll- og grensekontrollørene ved innreisehavnen som tar den endelige avgjørelsen om du har rett til å reise inn i USA. Ha alltid med deg nødvendig dokumentasjon for å underbygge reiseplanene dine og tilknytningen til hjemlandet ditt.

FAQ for ESTA-reisende med flere statsborgerskap

Hva er forskjellen på visum og visumfritak?

ESTA (Electronic System for Travel Authorization) er et visumfritak som gjør det mulig for passinnehavere fra visumfrie land å reise inn i USA på besøk i opptil 90 dager. ESTA kan i sin helhet søkes om på nettet. Det tar ca. 10 minutter å fylle ut søknaden, og godkjenning gis innen 72 timer. ESTA er dermed et enkelt og praktisk alternativ for reisende som ønsker å besøke USA i forbindelse med turisme, forretninger, medisinsk behandling eller transitt.

Hvis du ikke er kvalifisert for ESTA basert på ESTA-kravene, eller hvis du har fått avslag på ESTA, vil et amerikansk visum være ditt neste alternativ. For å få amerikansk visum må du fylle ut et DS-160-skjema og møte opp på et amerikansk konsulat eller en ambassade for å bli intervjuet om din tidligere reisehistorikk og formålet med reisen til USA. Videre krever visumsøknader ekstra behandlingstid for å utstede visumet fysisk i passet og sende det tilbake til søkeren. Hele visumsøknadsprosessen kan ta alt fra noen uker til flere måneder.

Uansett om du velger å søke om ESTA eller visum, må passet du velger å reise til USA med, ha en godkjent ESTA eller et amerikansk visum utstedt før avreise til USA.

Jeg har statsborgerskap i mer enn ett land som er kvalifisert for ESTA, hvilket skal jeg bruke på skjemaet?

Du kan bruke det passet du ønsker til ESTA-søknaden. Du bør fortsette å bruke passet til dette landet for alle fremtidige ESTA- eller visumsøknader og USA-reiser, da det vil redusere sannsynligheten for forsinkelser i saksbehandlingen eller problemer som kan oppstå hvis du veksler mellom ulike pass.

Jeg har flere statsborgerskap, men ett av dem er utløpt. Hva skal jeg skrive på skjemaet?

Oppgi den nyeste passinformasjonen uavhengig av utløpsdatoen for eventuelle andre pass du fortsatt har.

Jeg har statsborgerskap i et land, men jeg har ikke pass, hva skal jeg skrive på skjemaet?

Hvis du har statsborgerskap i et annet land, men ikke har pass for dette landet, må du fortsatt oppgi det andre statsborgerskapet, men i søknadsskjemaet kan du la feltet "Passnummer" stå tomt, eller fylle det ut med en rekke nuller hvis du blir bedt om det.

Trenger jeg ESTA hvis jeg er amerikansk statsborger og også har pass fra et visumfritt land?

Nei, hvis du er amerikansk statsborger eller passinnehaver, skal du ikke søke om ESTA. Du skal bruke det amerikanske passet ditt for å reise inn i USA.

Hvilke pass er unntatt fra kravet om amerikansk visum eller visumfritak?

Amerikanske statsborgere som reiser inn i landet med amerikansk pass, trenger ikke visum eller visumfritak for noe reiseformål. Innbyggere fra Bermuda, Canada, Marshalløyene, Mikronesia og Palau som reiser til USA med sine respektive pass, trenger vanligvis ikke visum eller visumfritak for å reise til USA for de fleste turist-, forretnings- eller transittformål. Besøkende med disse passene kan likevel bli nektet innreise til USA i henhold til amerikansk immigrasjonslovgivning.

Konklusjon

Det kan være forvirrende å ha flere statsborgerskap eller pass når du skal søke om visum eller visumfritak. For å oppsummere: Hvis du har pass fra minst ett visumfritt land og et land som ikke er visumfritt, kan du søke om ESTA. Hvis du er amerikansk statsborger og har pass fra et visumfritt land, trenger du ikke ESTA og kan reise til USA med ditt amerikanske pass. Hvis du får avslag på ESTA eller ikke er kvalifisert, kan du likevel søke om B2-turistvisum eller B1-forretningsvisum.

Hvis du har pass fra et land som er kvalifisert for visumfritak og ønsker å søke om ESTA for turist-, forretnings-, medisin- eller transittformål, kan du komme i gang med søknaden din, ellers kan du lese mer om ESTA i FAQ.