Sjekk ESTA-status
ESTA nyheter, informasjon og hjelp.

Showing articles for July 2022

Blog on ESTA visa waiver news and updates

Tollfrie kjøp i USA

Redigert: Jul 26, 2022 | Publisert: Jul 26, 2022 | Tags: Reisebegrensninger, Amerikanske tollavgifter

Hva er toll? Toll er skatten betalt av importører og eksportører på varer transportert over amerikanske grenser. Tollskatt er vesentlig i å beskytte et lands økonomi, miljøet og jobber ved å kontrollere hvordan varer kommer inn i og drar ut av landet, spesielt for ulovlige varer. Hva er noe som er tollpliktig? Ting som er tollpliktige er en vare som er underlagt toll.…