Sjekk ESTA-status
ESTA nyheter, informasjon og hjelp.

Å søke om en ESTA med et kriminelt rulleblad

Redigert: nov. 01, 2022  | Tags: Visa med straffepost, ESTA-krav, ESTA med kriminell journal

Kan du få en ESTA med et kriminelt rulleblad?

Ja, en ESTA kan oppnås med et kriminelt rulleblad, men å få en ESTA godkjent vil avhenge av forbrytelsens natur, lovbryterens alder på tidspunktet, så vel som når forbrytelsen fant sted. Uansett hvor i verden forbrytelsen fant sted, må en arrestasjon, advarsel eller dom erklæres på en ESTA, der dette er relevant, eller på en visumsøknad for USA.

Reisende med kriminell historie som planlegger å søke om en ESTA for innreise til USA; overser ofte nyansene i kvalifiseringsspørsmålene på søknadsskjemaet. ESTA-kvalifiseringsspørsmålene dekker diverse omstendigheter av en søkers historie. Disse spørsmålene er ment til å fange opp potensielle sikkerhetsrisikoer hos en søker. De to kvalifiseringsspørsmålene som mottar størst mengde diskusjon på ESTA-skjemaet, er relatert til arrestasjoner og dommer som involverer umoral. Umoral regnes som moralsk fordervet eller gemen oppførsel som går mot de aksepterte standardene og oppfatningene i et samfunn. De to spørsmålene er som følger:

 «Har du noensinne blitt arrestert eller dømt for en forbrytelse som resulterte i alvorlig skade på eiendom, eller alvorlig skade på en annen person eller myndighetsautoritet?»

Dette spørsmålet relaterer til kriminelle dømmer og arrestasjoner som resultat av seriøs skade på eiendom, eller seriøs skade på en annen person eller myndighetsautoritet. Eksempler som ville bli vurdert som seriøse, inkluderer, men er ikke begrenset til:

  • Forbrytelser mot en person, slik som mord, drap, voldtekt, grov uanstendighet, alvorlige overfall, kidnapping
  • Forbrytelser mot eiendom, slik som brannstiftelse, innbrudd, tyveri, ran, svindel, å motta stjålne eiendeler
  • Forbrytelser mot en myndighetsautoritet, slik som velferdssvindel, skatteunndragelse, bestikkelse, mened

 «Har du noensinne brutt en lov relatert til innehav, bruk eller distribusjon av ulovlige stoffer?»

Dette spørsmålet er klarere, i det at det spesifikt spør om en lov har blitt brutt, relatert til innehav, bruk eller distribusjon av ulovlige stoffer. Noen grenseoverskridende motsigelser kan derimot komplisere en søkers svar. For eksempel, lovlig bruk at et kontrollert stoff, slik som medisinsk marihuana i en søkers hjemland, er fortsatt regnet som ulovlig bruk av stoff under amerikansk føderal lov, selv om flere starter har legalisert bruken av det. Søkeren må bestemme om deres bruk av et ulovlig stoff krever et «Ja»-svar på dette spørsmålet, som mest sannsynlig vil resultere i at de får ESTA avvist. Til slutt, om ikke dømt for en stoff-relatert forbrytelse, er svaret mer om en søkers ærlighet, da CBP (Customs and Border Protection – Toll- og grensebeskyttelse) muligens ikke vil kunne bekrefte lovbruddet.

Kan du reise på en ESTA med en narkotikadom?

Å oppnå en ESTA med en narkotikadom ville innebære å svare «Nei» på begge spørsmålene om kriminell historie og buk av ulovlige stoffer. Vurder derimot at å svare «Nei» på om du har brutt lover relatert til innehav, bruk eller distribusjon av ulovlige stoffer vil være usant om du har mottatt en dom for de uttalte aktivitetene i spørsmålet relatert til ulovlige stoffer. Dersom ESTA-søknaden din blir avvist, kan du fortsatt søke om et B-2 turistvisum eller et B-1 forretningsvisum og få muligheten til å klargjøre omstendighetene rundt dine dommer for tidligere innehav eller bruk av narkotika.

Kan du reise på en ESTA med en dom for fyllekjøring?

En enkelt hendelse av å kjøre påvirket av alkohol er ikke regnet som en umoralsk forbrytelse i henhold til amerikanske regler om å vise god moralsk karakter. Om en søker derimot er en vanedranker med flere alkohollovbrudd, eller har begått en forbrytelse som resultat av å drikke som har forårsaket seriøs skade på andre enkeltpersoner eller eiendommen til en annen person eller myndighetsautoritet, vil de mest sannsynlig svare «Ja» på spørsmålet om kriminell historie på ESTA-skjemaet.

Kan du reise på en ESTA med en anklage om overfall?

Hvis overfallet ikke resulterte i alvorlig skade på en enkeltperson eller deres eiendom, kan søkeren sannsynligvis svare «Nei» på spørsmålet angående kriminell historie, hvis det mest nøyaktig reflekterer deres omstendigheter.

Kan du reise på en ESTA med en betinget dom?

En betinget dom er essensielt en betinget juridisk straff som vil bli håndhevet om ytterligere forbrytelser blir begått. En ESTA-søkers svar ville ikke gjøre noen forskjell for kvalifiseringsspørsmålene om kriminell historie og narkotikainnehav, om søkeren har en betinget dom. Hvis en søkers dom ikke er regnet som en umoralsk forbrytelse, er det sannsynlig at svaret på spørsmålet om kriminell historie kan oppgis som «Nei».

Kan du reise på en ESTA med en utført dom?

Amerikansk visum- og immigrasjonslovgivning anerkjenner ikke loven om rehabilitering av forbrytere, så om en dom er regnet som utført i Storbritannia, eller et annet land med lignende arrangementer for dommer, må søkere vurdere sine dommer på ESTA-skjemaet kun om de resulterte fra seriøs skade på en person, en persons eiendom eller eiendommen til en myndighetsautoritet.

Kan du reise til USA med en obligasjon om plettfri vandel?

Dette spørsmålet stilles av australske reisende. En obligasjon om plettfri vandel er en straff uten fengsel, der, om ingen ytterligere forbrytelser begås, vil forbryteren fritas fra fengselsstraff etter en gitt periode. Potensielle ESTA-søknader vil måtte svare sant på spørsmålene om naturen av deres kriminelle historie, så vel som om historie med innehav og bruk av narkotika. Å ha en obligasjon om plettfri vandel endrer derfor ikke teknisk omstendighetene til en ESTA-søker, men, om en ESTA blir avvist, vil å ha en obligasjon om plettfri vandel hjelpe med å vise god moralsk karakter (GMC) ved en søknad om et amerikansk visum.

Kan du reise til USA uten en ESTA eller et visum?

Nei, en godkjent ESTA eller et gyldig amerikansk visum er påkrevd for innreise til USA: I de fleste tilfeller vil du ikke kunne gå om bord i et fly eller et skip uten en godkjent ESTA eller et gyldig visum. Hvis du reiser til USA over land, vil du ikke trenge en ESTA, men når du krysser grensen vil du måtte fullføre et I-94/I-94W-skjema.

Hva om jeg bare lyver på ESTA-søknaden min?

Dersom CBP oppdager at du har løyet på et ESTA-skjema, vil søknaden din bli avvist innen 72 timer etter innsending. Videre vil du mest sannsynlig få din ESTA avvist selv om den tidligere ble godkjent. I mange situasjoner kan din  ESTA bli godkjent og så avvist uten varsel eller forklaring. CBP reserverer seg retten til å annullere en ESTA til enhver tid. ESTA-søkere frasier seg retten til å anke en avvist reiseautorisasjon som del av å søke om innreise til USA under Visumfritaksprogrammet.

Konklusjon

Å få en ESTA med en kriminell historie krever andre vurderinger basert på søkerens omstendigheter. Svar alltid på spørsmålene som best du kan og på en måte som er i samsvar med sannheten. Blir du nektet en ESTA, kan du fortsatt være kvalifisert til å søke om et amerikansk visum.